demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87452

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
5.05.2005 Úprava podmínek nároku na rodičovský příspěvek

Poslanecká sněmovna přehlasovala dne 5. května Senát v otázce nároku na rodičovský příspěvek. Od 1. ledna 2006 budou mít podle nové právní úpravy rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek, možnost umístit své dítě starší tří let do mateřské školy na 4 hodiny denně a neztratí přitom nárok na tuto dávku. Pro děti mladší tří let zůstává možnost navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení 5 dnů v daném kalendářním měsíci.

Nezměněna zůstává také možnost navštěvovat uvedená zařízení v rozsahu 4 hodin denně, existují-li u dítěte nebo rodičů závažné zdravotní důvody. Další informace zde.

V současné době má podle stávajících předpisů rodič nárok na rodičovský příspěvek tehdy, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku (nebo do 7 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené). Podmínka osobní celodenní péče o dítě přitom není splněna, je-li dítě umístěno v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku déle než 5 kalendářních dnů v měsíci.

Původní podmínka nároku na rodičovský příspěvek, výdělečná činnost nebo omezený příjem z výdělečné činnosti, byla zrušena již dříve, s účinností od 1. 1. 2004. Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku tedy může rodič pracovat. Po dobu své výdělečné činnosti však musí zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou, chce-li i nadále pobírat tento rodičovský příspěvek.

Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum