demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 89137

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
15.06.2009 SPECIÁL: Index predátorského úvěrování

Dne 10. června 2009 zveřejnily spoečnosti Člověk v tísni o.p.s. a SOS . Sdružení obrany spotřebitelů Index predátorského úvěrování, jehož cílem je kultivovat prostředí nebankovních úvěrů. Index vychází z analýzy smluvních podmínek nebankovních společností a je také podkladem pro Kodex etického úvěrování, k jehož přijetí obě společnosti vyzývají.

Cílem  Indexu predátorského úvěrování (IPU) je zpřehlednění trhu s nebankovními úvěry a půjčkami. Index vychází z analýzy největších společností, které nabízejí klientům úvěrové produkty a zahrnuje 5 základních parametrů:
a) Srozumitelnost – vyjádřena délkou smluvních podmínek a četností výskytu různých zkratek
b) Přítomnost úroků z prodlení nad rámec zákonné úpravy
c) Náklady na jednu zpožděnou splátku v podobě sankcí
d) Cena produktu v případě řádného splácení
e) Využívání institutu rozhodčí doložky

Do analýzy, kromě dalších kritérií, byly zahrnuty jen společnosti, které mají na svých internetových stránkách zveřejněny smluvní podmínky. Níže uvedená jména proto nepředstavují nejrizikovější společnosti. Hodnoty indexu vyjadřují vztah k průměrné, respektive mediánové hodnotě a znázorňují tak postavení jednotlivých společností ve vztahu k ostatním společnostem. Z grafu tak vyplývá, že společnost Cofidis nabízí, dle zvolených kritérií, nejméně rizikový úvěrový produkt, naopak společnost Profi credit nabízí nejrizikovější produkt.

Index - 1: Srozumitelnost (vyjádřeno délkou smluvních podmínek ve znacích)


Index - 2: Cena produktu (vyjádřeno celkovou sumou, kterou dlužník zaplatí nad rámec jistiny)


Index - 3: Sankční náklady (vyjádřeno celkovou sumou, kterou dlužník zaplatí na sankcích)


Index - 4: Úroky z prodlení (zohledněna úprava výše úroků z prodlení ve smluvních podmínkách)


Index - 5: Využívání institutu rozhočí doložky - zohledněna přítomnost rozhodčí doložky ve smluvních podmínkách


Analýza byla provedena na základě obsahu smluv a smluvních podmínek ke konkrétním úvěrovým produktům, přičemž byl uplatněn nejpřísnější právně relevantní výklad jednotlivých ustanovení. Nejedná se tak o analýzu obvyklé praxe. Zvláště u společností využívajících institut rozhodčí doložky je výkladem smlouvy pověřený s konečnou platností rozhodce sjednaný ve smlouvě. Obvyklou praxi je tak možné kdykoli měnit aniž by měl klient vliv na tuto změnu. Smluvní podmínky jsou v mnoha případech netransparentní a právě na změnu v oblasti smluvních vztahů je index zaměřen především.  

Index predátorského úvěrování - tvořen 5 dílčími indexy, kdy každý parametr má shodnou váhuDaniel Hůle
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum