demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187785

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
9.09.2009 Neúplné rodiny v České republice a ve vybraných evropských zemích

Nová studie autorky Anny Šťastné, vydaná Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v.v.i., se zabývá problematikou neúplných rodin, jejich vývojem a životními podmínkami ve vybraných evropských zemích. Důraz je kladen především na aspekty sociální a rodinné politiky.

První část monografie shrnuje změny probíhající v rovině domácností a pluralizujících se životních uspořádání. Je zaměřena na faktory vedoucí k zvyšujícímu se zastoupení neúplných rodin v evropských populacích (především mimomanželské plodnosti a rozvodovosti) a na charakteristiky tohoto typu domácností. Zmíněna je také otázka sociální situace neúplných rodin, s destabilizací rodin jsou spojována „nová sociální rizika“.

Druhá část se věnuje přístupům rodinných politik ke skupině rodičů samoživitelů a studiu populace matek samoživitelek a jejich životních podmínek ve vybraných evropských státech. Důraz je kladen především na aspekty sociální a rodinné politiky ve vztahu k této populaci. Vedle České republiky byli pro porovnání vybráni zástupci, kteří reprezentují určité typy sociálních státu a přístupů k rodinné politice obecně i k neúplným rodinám - Německo, Francie, Velká Británie, Švédsko, Norsko a Itálie.

Celá studie je k dispozici zde.


Kamila Svobodová
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum