demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87498

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
14.09.2009 V ČR klesl počet narozených dětí

Český statistický úřad zveřejnil údaje o pohybu obyvatelstva v prvním pololetí 2009. Z údajů vyplývá, že se počet obyvatel České republiky v tomto období zvýšil o 21,6 tisíce na 10 489 183. 80 procent přírůstku tvořil přírůstek zahraniční migrací (17,5 tisíce). Přirozeným pohybem se populace ČR zvětšila o 4,1 tisíce osob.

Počet živě narozených
dětí během ledna až června 2009 byl o 1,6 tisíce nižší než během stejného období o rok dříve a dosáhl 58,0 tisíce. Demografický vývoj ve druhém čtvrtletí potvrzuje situaci z prvních třech měsíců letošního roku – po 7 letech přestaly počty narozených dětí růst. Mimo manželství se v 1. pololetí narodilo 38,2 % všech živě narozených dětí.

Během 1. pololetí 2009 zemřelo 53,9 tisíce osob, o 214 více než během stejného období minulého roku. Úroveň úmrtnosti dětí do jednoho roku věku byla v 1. pololetí 2,7 zemřelých kojenců z 1 000 živě narozených dětí.

Počet uzavřených manželství v 1. pololetí letošního roku byl o 2,9 tisíce nižší než v prvním pololetí 2008 a dosáhl počtu 18,7 tisíce. Po oživení v roce 2007 se sňatečnost vrátila na nízkou úroveň předchozích několika let, resp. se dále snížila.

Během prvních šesti měsíců bylo rozvedeno 14,9 tisíce manželství, což bylo o 900 méně než ve stejném období o rok dříve. Pětinu rozvodů tvořily rozvody manželství, která netrvala ani 5 let, čtvrtinu naopak rozvody po více jak 20 letech uplynulých od sňatku.

Potratů bylo v 1. pololetí letošního roku registrováno 20,8 tis., o 164 méně než v roce 2008. Umělých přerušení těhotenství bylo méně o 352, počet samovolných potratů byl naopak vyšší.

Přírůstek obyvatel zahraniční migrací za prvních šest měsíců ve výši 17,5 tisíce byl téměř 2,5krát nižší než před rokem.  Nejvíce se na našem území zvýšil počet občanů Ukrajiny (o 5,6 tisíce). Druhé nejvyšší saldo zahraničního stěhování měla ČR s občany Slovenska, třetí se státními příslušníky Ruské federace. Podle údajů Ministerstva vnitra žilo k 30.6.2009 v ČR 442 506 cizinců, což znamená 4,2 % populace.


Zdroje dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv (Hlášení o uzavření manželství, narození, úmrtí a rozvodu).
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR).
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
Lenka Juříčková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum