demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187785

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
29.10.2009 REPORTÁŽ: XXVI. IUSSP Mezinárodní populační konference

Ve dnech 27.9. – 2.10. 2009 proběhla XXVI. IUSSP Mezinárodní populační konference. Místem konání konference bylo město Marrakech, díky pozvání marocké vlády a krále Mohammeda VI. se tak tato konference konala vůbec poprvé na africkém kontinentě a v arabské zemi. V následující reportáži přinášíme informace o konferenci stejně tak jako o českém zastoupení a dostupnosti prezentovaných příspěvků. 

Organizátoři z Organizátoři z IUSSP a zástupci ze strany hostitelů očekávali okolo 1500 účastníků, podle zpráv z konference však realita předčila tato očekávání a v programu bylo více než 2700 autorů a spoluautorů konferenčních příspěvků.
Vysokému počtu účastníků odpovídal také velmi rozsáhlý program. V průběhu 5 dní se konalo na 220 tématických vědeckých sekcí, 5 posterových prezentací jakož i tréninkové workshopy, plenárních zasedání a debaty, paralelní schůze, výstavy a prezentace jednotlivých demografických pracovišť. 


Mezinárodní populační konference pořádaná IUSSP oslavila v Maroku 50 let samostatné existence, neboť dříve byly tyto konference pořádány společně s Mezinárodní sociologickou asociací (ISA). První samostatná konference pořádaná IUSSP se tedy konala v roce 1959 ve Vídni. Za celou samostatnou historii proběhlo již 15 konferencí, které byly zprvu pořádány ve dvouletých intervalech (v letech 1959-1965), poté byla periodicita prodloužena na intervaly čtyřleté.

Přehled data a místa konání 15 mezinárodních populačních konferencí:

 • Vídeň 1959
 • New York 1961
 • Ottawa 1963
 • Bělehrad 1965
 • Londýn 1969
 • Liège 1973
 • Mexico City 1977
 • Manila 1981
 • Florencie 1985
 • New Delhi 1989
 • Montreal 1993
 • Peking 1997
 • Salvador 2001
 • Tours 2005
 • Marrakech 2009  

 

Na zatím poslední konferenci vystoupili autoři z 85 zemí světa a prezentovali výsledky studií a analýz týkajících se celkem 90 zemí. Již tradičně většina autorů prezentujících na světové populační konferenci pracuje v některých ze zemí Evropy či v USA, přičemž v porovnání s první konferencí v 50. letech se v poslední době poměrně výrazně snížilo zastoupení autorů z evropských pracovišť (ze zhruba 55 % prezentujících na první konferenci ve Vídni v roce 1959 na současných zhruba 25 %). Nejvyšší zastoupení pak v letošním roce měli autoři kmenově pracující v USA (zhruba 45 %).


Mezi nejčastěji diskutovaná témata patřily obecné otázky plodnosti, gender a populace, mezinárodní migrace, morbidita a disabilita, stárnutí populace, rodiny a domácnosti, populační růst a přírodní zdroje, vzdělání a populace, sňatky a rozvody a obecná historická demografie.


Kromě běžných sekcí se konaly také přednášky a plenární zasedání věnované populačním otázkám arabského světa. Plenární zasedání s touto tématikou neslo název Klíčové populační výzvy arabského světa a bylo, stejně jako ostatní přednášky věnované této problematice, simultánně tlumočeno nejen mezi dvěma oficiálními jazyky konference, angličtinou a francouzštinou, ale byl zajištěn také překlad do arabštiny.


Česká demografická a sociologická pracoviště, která se představila na konferenci, zastupuje Katedra demografie Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. (VÚPSV). Zástupci prvně jmenované instituce, Jitka Langhamrová, Tomáš Fiala, Jana Langhamrová a Jindřich Klůfa  prezentovali na konferenci postery na téma migrace a demografického vývoje ČR (Influence of migration on future demographic development of the Czech Republic) a stárnutí české populace v mezinárodním srovnání (Ageing of population and changes in the standard of living. Comparative study of the processes in chosen Western and Eastern European Countries). Eva Kačerová a Jiří Henzler, taktéž zástupci VŠE v Praze, tématicky zastupovali historickou demografii a prezentovali  poster na téma sňatečnosti v Čechách po třicetileté válce (Marriage structure in Bohemia after thirty years` war). 


Zástupci VÚPSV Robert Trbola a Miroslava Rákoczyová se ve svém posteru věnovali taktéž migraci (Migration and the new social risk management), Anna Šťastná pak otázce realizace rodičovských plánů a aspirací (Desired and achieved fertility in a low fertility context: realization of childbearing intentions with reference to the Czech Republic) a v přednášce se spoluautorem Tomášem Sobotkou (Vienna Institute of Demography) otázce vlivu rodinné politiky na úroveň a časování plodnosti v Rakousku (Changing parental leave provisions and shifts in second and third birth rates in Austria). 


Podrobný program a seznam všech autorů je dostupný na stránkách konference, kde jsou k nahlédnutí také abstrakty jednotlivých příspěvků často i celé texty, které na konferenci přednesli jejich autoři. Stránky konference jsou dostupné zde.


Vedle řady zajímavých a podnětných příspěvků publikovaných na stránkách konference by čtenářům nemělo ujít ani to, že na konferenci byla veřejně představena a spuštěna Human Fertility Database. Jedná se o projekt Demografického institutu Maxe Plancka a Vídeňského demografického institutu (Vienna Institute of Demography) a jeho hlavním cílem je poskytnout vysoce kvalitní a mezinárodně srovnatelná data popisující a analyzující transverzální a kohortní plodnost. Na konferenci byla představena verze databáze obsahující data za vybrané země – Českou republiku, Nizozemí, Rakousko, Rusko, Švédsko a USA. Doplňování dalších zemí bude postupně pokračovat. Více také aktualita uveřejněná na těchto stránkách.

 

Závěrem ještě několik slov o destinaci, kde se konference konala. Marrakech je po Casablance druhým největším městem Maroka.
Marrakech byl založen v 11. století Youssefem Ben Tachfinem, zakladatel dynastie Almoravidů, který po dobytí severního Maroka pokračoval v dobývání na Evropském kontinentě a po porážce křesťanských králů ve Španělsku ustanovil marockou vládu nad Andalusií. Jako své základy udržoval vedle Marrakeche také město Fes. Za vlády jeho syna se hlavním centrem stává Marrakech. Pro město byla velmi významná vláda dvou dynastií (Almoravidů, kteří město založili, a po nich nastoupivších Almohadů), ač netrvala ani celá dvě staletí. Z této doby se datuje například mešita Koutoubia a její minaret, dodnes dominanta města. Poté Marrakech ještě nějakou dobu (zhruba do 2. poloviny 14. století) fungoval jako centrum, ovšem postupně ve své důležitosti ustoupil městu Fes. Na významu a slávě nabývá opět v 16. století za dynastie Saadů a i v následujících staletích byl hlavním městem impéria a stal se také přechodným sídlem sultánů. Mezi 17. a 19. století však ztratil velkou část dřívějšího trhu a začal se v rámci středověkého opevnění zmenšovat.

 

Foto: Mešita Kotoubia

Poslední proměnou prošlo město od získání nezávislosti Maroka v roce 1956. V 1989 byl otevřen Palais des Congrés (kongresový palác), kde se konají nejrůznější národní i mezinárodní akce a kde proběhla také IUSSP konference, a který přispěl k mezinárodnímu renomé Marrakeche.

Podle posledního censu v roce 2004 čítala populace Maroka téměř 30 milionů obyvatel, což je 3x více než v době vyhlášení nezávislosti v rove 1956, kdy měla země okolo 10 milionů obyvatel. Velký nárůst počtu obyvatel je výsledkem vysoké míry populačního přírůstku, a to především ve 2. polovině 50. let a v 60. letech, kdy byla míra populačního přírůstku téměř 2,8 %. Poté mírně poklesla, nicméně až do poloviny 80. let se pohybovala okolo 2,5 %. V současné době je míra populačního růstu Maroka 1,2 %, úhrnná plodnost dosahuje hodnot 2,4 a děti do 15 let věku tvoří 28 % z celkové populace (United Nations, 2009). 


Hlavní město Casablanca mělo v době posledního sčítání 2950000 obyvatel, tedy 10% z celkové populace. V regionech okolo Casablanky je koncentrována třetina populace. Počet obyvatel žijících ve městech dosahoval téměř 16,5 milionu lidí, na venkově žilo 13,4 milionu obyvatel, což znamená 55,1% míru urbanizace.

 

Zdroje:
Lutz, W., Ediev, D., Goujon, A., Speringer, M.A. 2009. From Vienna to Marrakech. 50 Years of Independent IUSSP Conferences 1959-2009.
Maroko – turistický průvodce Rough Guides. Jota 2007.
Moroko – oficiální stránky http://www.maroc.ma
United Nations, Population Division. 2009. World population 2008. Wallchart.


Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum