demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187797

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
4.12.2009 Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2008

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2008. Ročenka obsahově navazuje na předchozí vydání z roku 2007 a obsahuje celkem 14 oddílů

Datovou základnu ročenky tvoří výstupy z resortních statistických zjišťování doplněné o vybrané ukazatele z evidence úřadů práce, důchodové statistiky, statistiky mezd, nemocenského pojištění a demografie. Ročenka dále obsahuje údaje charakterizující situaci v oblasti dávek státní sociální podpory a též informace týkající se dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči.

Ročenka má následující strukturu:

1. Obyvatelstvo
2.I. Mzdy a zaměstnanci
2.II. Výběr z resortního statistického šetření ISPV
3. Statistika nezaměstnanosti
4. Důchody
5. Terénní a ambulantní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením
6. Sociální služby poskytované v zařízeních sociálních služeb
7. Zaměstnanci a platy v odvětví sociální péče, sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce
8. Sociálně-právní ochrana dětí
9. Práce s příslušníky marginálních skupin
10. Příjmy a výdaje kapitoly 313 
11. Státní sociální podpora
12. Lékařská posudková služba sociálního
13. Nemocenské pojištění
14. Dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči

 

Plnou verzi naleznete zde.


Kamila Svobodová
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum