demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 186151

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
28.12.2009 KOMENTÁŘ: Lichva ve spárech populismu

V poslední době se stále častěji v médiích setkáváme s pojmem lichva. Různí politici z různých důvodů představují své plány jak s tímto fenoménem naložit. K pochopení širokého kontextu lichvy je potřeba nalézt odpověď na několik zásadních otázek. Co vůbec je lichva? A je lichva opravdu tak nebezpečná? Význam lichvy prošel z historického hlediska velkou proměnou.

Ve starověku byla lichva omezována jednotlivými náboženstvími, respektive ve starověku byla zapovězena Židům a naopak ve středověku byla zapovězena křesťanům a Židé se půjčováním peněz živili poměrně často. Každopádně za lichvu bylo v minulosti považováno půjčování peněz za účelem zisku, což je nyní zcela standardní a společensky akceptovaná obchodní strategie. Dnes tedy není za lichvu považováno samotné úročení, ale případy, kdy je úrok příliš vysoký, neúměrný. České zákony však konkrétní hranici nestanovují. Ano, lichva je trestným činem a do vězení až na dva roky může jít ten kdo: „… zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru…“. Potud česká legislativa.

Na jaře tohoto roku se v dílnách lidovců a socialistů zrodily podobné návrhy jak „zatočit“ s lichvou. Obě politické strany se rozhodly přistoupit ke stanovení konkrétní výše sazby RPSN, kdy by mělo být počínání firmy považováno automaticky za lichvu. Tyto hranice byly odvozovány od různých úrokových sazeb ČNB a pohybovaly se mezi 15 až 20 procenty. Co to však RPSN je a jaké by byly důsledky takovéhoto omezení? Pokud bychom sazbu RPSN, tedy roční procentní sazbu nákladů, spočítali „přísně“ u českých bank, zjistíme, že žádná z velkých bank se do této hranice nevejde. Jak Česká spořitelna, Komerční banka i ČSOB se dopouštějí lichvy. Sazba u některých produktů Komerční banky se dokonce reálně pohybuje nad hranicí 40%, což v reklamních letácích samozřejmě nenaleznete.

Jaký by byl logický důsledek takovéto legislativní změny? Poskytovatelé úvěrů z řad bank i nebankovních společností by pravděpodobně nemohli pouze snížit sazbu RPSN. Jednak by si tuto změnu kompenzovali formou jiných nákladů, každopádně by však zvýšili práh pro získání úvěru. Takzvané ověřování bonity by se u spotřebitelského úvěru ve výši 30 tisíc podobalo procesu získání hypotéky a lidé, kteří z různých důvodů jsou nezaměstnaní, popřípadě mají pouze smlouvu na dobu určitou, by na legální úvěr prostě nedosáhli. Právě současná hospodářská krize je charakteristická zvýšenou nestabilitou, pracovní smlouva na dobu neurčitou se stává čím dál vzácnější a riziko ztráty pracovního uplatnění se týká stále více profesí.

Ačkoli nepochybuji, že záměry lidovce Svobody i socialisty Sobotky byly vedeny dobrou vírou, paradoxně by nejvíce postihly lidi ohrožené sociálním propadem. V roce 2010 předpovídá řada ekonomů postupné vzmáhání se ekonomiky, přesto však většina odhadů počítá s růstem nezaměstnanosti. Ztrátou zaměstnání budou pravděpodobně postiženi lidé z kvalifikovanějších profesí, lidé s vyššími pravidelnými měsíčními závazky ať už v podobě vysokých nájmů, splátek hypoték či jiných úvěrů a výpadek pravidelného příjmu může vést k nedozírným důsledkům, ke ztrátě sociálního statusu, apod.

Půjčování peněz představuje pro věřitele malé nebo velké riziko v závislosti na tom komu půjčuje. A právě výše rizika u seriózních věřitelů odráží cenu produktu. Čím větší riziko tím dražší produkt. Pro udržení sociální stability představuje možnost čerpání úvěru jeden ze základních nástrojů sociální politiky. V některých zemích existuje institut sociálních půjček, ten je však mimořádně nákladný, proto snahy o radikální omezení úroků, respektive RPSN, představují vážné ohrožení socioekonomické situace široké vrstvy obyvatel. Důsledkem tohoto omezení nebude snížení subjektivní potřeby půjčit si peníze ze strany lidí. Naopak solidní věřitelé podstatnou měrou zvýší sankce za nesplácení úvěru, neboť sankcí se omezení netýkají a zároveň naroste objem „černých“ půjček pro nebonitní klienty, na kterých budou vydělávat skuteční lichváři, kteří nepůjčují na úrok ve výši 50, nebo 100 %, ale na úrok o jeden i více řádů vyšší. Na sankcích u bank tak zaplatí dlužníci často i několikanásobek půjčené částky a lichváři si peníze vymůžou násilím. Od politických stran, které ve svém programu často akcentují sociální rozměr tržního hospodářství, by člověk čekal méně asociální návrhy.


Daniel Hůle
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum