demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87453

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
15.03.2010 Pohyb obyvatel České republiky v roce 2009

Český statistický úřad zveřejnil předběžné informace o pohybu obyvatelstva v ČR v roce 2009. Nejvýraznější změny byly zaznamenány v zahraniční migraci a počtech sňatků. Také počet narozených dětí již nepokračoval ve svém několikaletém nárůstu.

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel České republiky zvýšil o 39,3 tisíce a k 31. prosinci loňského roku činil 10 506 813 obyvatel. Za početním růstem populace ČR stojí jak počet narozených převyšující počet zemřelých osob o 10,9 tisíce, tak také kladné migrační saldo ve výši 28,3 tisíce osob.

Zveřejněné statistické údaje naznačují, stejně jako prognózy populačního vývoje zveřejněné v loňském roce, že vlna zvýšené porodnosti zřejmě dosáhla svého vrcholu v roce 2008, neboť v roce 2009 se narodilo 118,3 tisíce dětí, tedy o 1,2 tisíce méně než v roce 2008. Úhrnná plodnost tak dosahuje hodnoty 1,49. I nadále se přitom zvyšuje průměrný věk matek při porodu, i když tento nárůst je mírnější než v předešlých letech, a stoupá také podíl dětí rodících se mimo manželství (38,8 % všech živě narozených dětí).

V roce 2009 zemřelo 107,4 tisíce osob, o 2,5 tisíce více než v předešlém roce. Naděje dožití při narození stagnovala v případě žen (80,1 letech), pro muže vzrostla o dvě desetiny na 74,2 let.

Poměrně výrazný pokles byl zaznamenán jak v případě sňatků, tak i rozvodů včetně úhrnné rozvodovosti. V roce 2009 bylo uzavřeno 47,9 tisíce sňatků, což představuje pokles o 4,6 tisíce oproti roku 2008 a zároveň nejnižší počet od roku 1918. Rozvedeno bylo o 2,2 tisíce manželství méně než v roce 2008 (29,1 tisíce) a podíl manželství končících rozvodem se snížil z vysokých 50 % dosažených v roce 2008 na 47 %.

Výzmanmě se snížilo také migrační saldo, zatímco přírůstek obyvatel zahraniční migrací činil v roce 2008 témeř 78 tisíc, v roce 2009 byl 2,5krát nižší a do ČR se přistěhovalo pouze o 28,3 tisíce osob více, než se vystěhovalo.

Více informací nalezente zde.


Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum