demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187796

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
17.05.2005 KONFERENCE ve Vídni o problematice dětí, rodin i starší generace

Ve dnech 3. až 6. června 2005 se ve Vídni uskuteční mezinárodní konference pod názvem ?Rozlišování potřeb-odpovědi společnosti na problematiku dětí, rodin, párů a starší generace?. Konferenci pořádá Mezinárodní komise pro partnerské a rodinné vztahy (International Commission on Couple and Family Relations ? ICCFR).

Na fóru se sejdou zákonodárci, odborníci v oblasti práva i výzkumníci z nejrůznějších zemí, kteří budou diskutovat vlivy formující partnerský a rodinný život. Budou zde prezentovány vědecké poznatky i praktické dopady jednotlivých opatření.


Na konferenci bude zvláštní pozornost věnována otázce vlivu změn pozorovaných v oblasti partnerství a rodiny. Bude diskutována otázka solidarity, jednotlivé sociální systémy a pozornost bude věnována také vlivu nových sociálních opatření na životy dětí i dospělých lidí žijících v rozdílných sociálních podmínkách.


Hlavní přednášky se zaměří na témata: ?Rodiny: lidské zdroje společnosti?, ?Rozlišování potřeb generací v rodině ? kdo se o ně zajímá??, ?Podpora párů ve společnosti ? kde nyní jsme a kam asi jdeme?? a ?Rodinné politiky v  kanadském Quebecu?. Kromě nich se připravuje také deset workshopů vedených odborníky, do kterých se mohou účastníci zapojit.


Konference je pořádána ve spolupráci s Institutem pro manželství a rodinu (IEF) ve Vídni a rakouským Spolkovým ministerstvem pro sociální jistoty, generace a ochranu spotřebitelů (BMSG).


Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum