demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87452

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
6.04.2010 Nové číslo časopisu Demografie (1/2010)

Český statistický úřad vydal první letošní číslo časopisu Demografie. Toto číslo obsahuje nejen odborné články na vybraná témta, ale také články autorů přednesené na XXXIX. konferenci České demografické společnosti v květnu loňského roku.  

V aktuálním čísle čtenáři naleznou články:

 • Projekce obyvatelstva České republiky 2009-2065 (Terezie Štyglerová, Michaela Němečková, Miroslav Šimek)
 • Vývoj regionální distribuce obyvatelstva v Česku v letech 1869-2009 (Martin Hampl, Jan Müller)
 • Zvyšování důchodového věku v kontextu rostoucí střední délky života (Štěpánka Pollnerová)
 • Demografie a její vliv v pojišťovnictví (Jana kadlecová)

 

XXXIX. konference České demografické společnosti byla věnována tématu Žena a muž v rodině a na trhu práce. Také články vydané nyní v časopise Demografie mají toto společné tématické zaměření: 

 • Změny funkcí rodiny v historické perspektivě (L. Fialová)
 • Rodina a její postavení v neklidném 20. století (M. Kučera)
 • Názory české společnosti na postavení muže a ženy v rodině a na trhu práce (J. Rychtaříková)
 • Ženy a muži v rodinných domácnostech v České republice v letech 2001–2008 (D. Bartoňová, O. Nývlt)
 • Vzájemné souvislosti mezi úrovní plodnosti a participací žen na trhu práce v zemích EU (L. Šídlo, K. Tesárková)
 • Práce a péče v reprodukčních plánech bezdětných třicátníků a třicátnic (H. Hašková)
 • Hodnocení zdraví mužů a žen v kontextu rodinného stavu podle výběrového šetření EHIS ČR (Š. Daňková, R. Malečková)
 • Ženy a muži v datech nejen na trhu práce (M. Řezanka)
 • Ženy a muži ve školství (M. Kleňhová)
 • Vzdelanie, trh práce a rozdiely medzi mužmi a ženami v rómskej populácii na Slovensku (B. Šprocha)
 • Ekonomická aktivita mužů a žen od konce roku 2000 a vliv zvyšování důchodového věku (T. Fiala, J. Langhamrová)
 • Dokáže vzdělání smazat genderové rozdíly na pracovním trhu? (P. Mazouch, J. Fischer)
 • Babyboom a jeho dopad na genderovou praxi firem (N. Bosničová)
 • Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí (K. Svobodová)
 • Neúplné rodiny – žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Možnosti rodin a přístupy rodinných politik (A. Šťastná)
 • K otázce podmíněnosti slaďování rodiny a zaměstnání individuálními a strukturálními faktory (V. Kuchařová)
 • Instituce rodiny v daňovém systému České republiky (O. Sivková)

 

K nahládnutí jsou také 4 postery, které byly prezentovány v průběhu konference :

 • Vývoj úrovně úmrtnosti na nemoci oběhového systému a její projekce s využitím metody Lee-Carter (P. Habartová)
 • Přechod do dospělosti: odchod dětí z domova rodičů ve vybraných zemích střední Evropy (L. Kynčilová)
 • Pracující matky a soukromá placená péče o dítě jako alternativa ke státním zařízením (R. Výborná) 
 • Rozdíly v nemocnosti mužů a žen na základě dat z Národního registru hospitalizovaných (J. Žofka) 

Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum