demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87503

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
14.05.2010 Publikace: Ženy a česká společnost

Centrum ProEquality nedávno vydalo novou publikaci Ženy a česká společnost, ve které hodnotí úroveň genderové rovnosti v Česku s přihlédnutím k mezinárodnímu vývoji v této oblasti. V září letošního roku uplyne 15 let od přijetí Pekingské akční reformy, jednoho z nejobsáhlejších globálních rámců k dosažení cílů genderové rovnosti a posílení postavení žen. Publikace posuzuje plnění závazků České republiky, která na základě reformy vytvořila strategický plán pro prosazování rovnosti mužů a žen.
Zpráva si klade za cíl zhodnotit míru naplňování jednotlivých kritických oblastí Pekingské akční platformy s důrazem na období 2004 až 2009. Do publikace přispělo na 18 autorů a autorek a editorky jsou Petra Kubálková a Tereza Wennerholm Čáslavská z Centra ProEquality.

Vybrané oblasti, které publikace posuzuje:

Chudoba: Zhruba 50 % českých žen se po rozvodu ocitá v pásmu ohrožených chudobou, přesněji řečeno neúplné domácnosti vedené ženou/matkou po rozvodu mají příjmy pod hranicí 1,5násobku životního minima.

Vzdělávání. Počet žen převyšuje počet mužů skoro na všech úrovních vzdělávání (např. mezi studujícími na vysokých školách v roce 2008 tvořily ženy 55 % z celkové populace studujících vysokých škol) avšak finanční návratnost vzdělání pro ženy je nižší než pro muže

Ekonomická nerovnost. Česká republika neustále bojuje s nerovným odměňováním (medián platů žen je nižší o 23,5%) a oborovou segregací na pracovním trhu.

Celá publikace je ke stažení na stránkách Centra ProEquality.


Karel Vrána
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum