demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87452

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
17.05.2005 Počet azylantů v České republice se snižuje

V roce 2004 požádalo o azyl v České republice nejméně lidí za posledních šest let, a to 5 459. V předchozím roce požádalo o azyl 11 400 osob a v roce 2001 dokonce 18 094 osob.

Více jak polovinu všech žadatelů o azyl tvoří Ukrajinci a Rusové. Sedm procent pochází z Vietnamu, šest z Číny a čtyři z Běloruska a Gruzie. Zhruba dvě třetiny žadatelů představují muži, necelá jedna pětina připadá na děti do 17 let.

Azyl byl v roce 2004 udělen 142 žadatelům (azylové řízení trvá většinou několik let). Zhruba třetina úspěšných žadatelů pocházela z Ruska, dvacet procent z Běloruska a sedm z Kazachstánu.

Snižování počtu žadatelů o azyl je velmi ovlivněno naším začleněním do Evropské unie. Svým vstupem jsme se zavázali dodržovat podmínky tzv. Dublinské dohody, jejíž podstatou je určení, který členský stát má projednat podanou žádost o azyl. Dublinská smlouva stanovuje dvě pravidla: jednak říká, že povinnost zabývat se podanou žádostí o azyl má první stát členský stát EU, jehož hranice žadatel překročí (byť by šlo o přejezd, případně přestup na letišti). A dále, že žádost projedná stát, na jehož území se již nachází rodinný příslušník žadatele, ovšem pouze v případě, že byl tomuto rodinnému příslušníkovi přiznán status uprchlíka. Cílem je, aby v případě, kdy žadatel o azyl podal svou žádost ve více zemích, zkoumal tuto žádost vždy jen jeden stát.


Alexandra Bábíčková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum