demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 122321

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
5.10.2010 KOMENTÁŘ: Globální boj proti alkoholu

Alkohol patří k nejužívanějším návykovým látkám. Úroveň spotřeby alkoholu má vliv na celkové zdraví populace, podle různých studií alkohol celosvětově souvisí až se 4 % všech úmrtí. Evropská unie představila svou strategii v boji proti škodlivému užívání alkoholu před čtyřmi lety, nedávno přišla s globální strategií i Světová zdravotnická organizace. Jak zareagují prodejci?


Trhy se otvírají na Východě


Přestože start evropského plánu v roce 2006 spustil na unijní úrovni i v jednotlivých členských státech celou řadu aktivit, od přijímání národních plánů, legislativních rámců zpřísňujících pravidla prodeje alkoholických nápojů a jejich prezentace v reklamě, přes informační projekty přibližující nepříznivé dopady nadužívání alkoholu a rozvíření celospolečenské diskuze, samotnou spotřebu ani  tržby velkých producentů alkoholu příliš neovlivnil.

Podle aliance Eurocare, která sdružuje evropské organizace zabývající se prevencí škodlivého užívání alkoholu a jeho dopadů, se relativně nejobtížněji vydělává výrobcům v západní Evropě, kde trh s alkoholickými nápoji v poslední době spíše stagnuje. Přesto však průměrná spotřeba zůstává na poměrně vysoké úrovni. Aliance ale očekává, že prodeje alkoholických nápojů, zejména piva a vína, by mohly v následujících letech mírně klesat i v takových zemích, jako je Německo, Francie či Španělsko.

Strategie největších hráčů na trhu se situaci přizpůsobila. Výrobci se v současnosti zaměřují především na rozvíjející se oblasti – zejména v Asii, Rusku a střední a východní Evropě. Stávající trhy se někteří snaží probudit nabídkou nových produktů a vlastním inovativním přístupem.

Podle serveru Business Insight, který se zaměřuje na analýzy trhů a společností, ovlivňují potencionální růst trhu s alkoholickými nápoji tři hlavní faktory: vlivem celosvětově progresivní věkové struktury se zvyšuje podíl tzv. mladých dospělých, rozvíjí se a roste i střední třída s dostatečnými příjmy a v menší míře také rostoucí touha spotřebitelů po prémiových produktech.

Obecně lze především v Asii sledovat trend obrovského nárůstu lidí, kteří utrácejí za alkohol, a to i dražší značky. Jen v Indii vidí server až 300 milionů takových mladých potencionálních zákazníků.

Tato rozvíjející se mladá střední třída pak přebírá vzorce chování i spotřeby z Evropy, jako je například zvyšující se spotřeba alkoholu u žen či odklon od tradičních nápojů k pivu a vínu.

Půjdeme na to globálně

A v této situaci, poměrně příznivé pro největší výrobce alkoholických nápojů, se na květnovém Světovém zdravotnickém shromáždění podařilo formálně přijmout globální strategii v boji proti škodlivému užívání alkoholu. Jak upozorňuje Karel Nešpor, přední český odborník na závislosti, důvody, proč byl tento dokument přijat, zahrnují mimo jiné i to, že je „škodlivé užívání alkoholu třetím nejvýznamnějším rizikovým faktorem předčasné smrti a invalidity. Odhaduje se, že ročně v souvislosti s alkoholem umírá 2,5 miliónu osob včetně 320 000 osob ve věku mezi 15. až 29. rokem“.

Významné na tomto dokumentu je nejen to, že 193 států se shodně rozhodlo postavit se problémům spojených se škodlivým užíváním alkoholu, ale také skutečnost, že se na jeho přípravě podíleli také zástupci nápojového průmyslu. A to i přesto, že by strategie mohla ovlivnit legislativu v oblasti alkoholu v mnoha státech a zásadně producentům alkoholu znepříjemnit život.

Samotná strategie se zvlášť zabývá deseti tematickými okruhy: představiteli státu, informačními projekty, zdravotnickými službami, komunitními projekty, legislativou v dopravě spojenou s alkoholem, dostupností alkoholu, marketingem alkoholických nápojů, cenovou politikou, snižováním negativních důsledků zneužívání alkoholu, snižováním podílů nelegálního alkoholu a jeho dopadů a monitoringem vývoje situace.

Dokument v každé cílově oblasti nastavuje varianty možností, které mohou jednotlivé členské státy zvážit na základě vědeckých poznatků, vlastních zkušeností a osvědčených postupů či finančních nákladů.  

Představitelé iniciativy GAPA (Globální aliance pro politiku v oblasti alkoholu) strategii oceňují, ale zdůrazňují, že účinné snižování negativních dopadů vede přes cenovou politiku (zvyšování daní), omezení dostupnosti alkoholu a marketingových možností výrobců alkoholických nápojů (regulace reklamy).

Prodejci, omezte se

A zde tkví možná jeden ze slabších bodů této globální iniciativy, kterou ocenilo také uskupení výrobců alkoholických nápojů. Strategie totiž předpokládá „zapojení všech zúčastněných stran, včetně průmyslu, a uznává seberegulaci jako významný bod v řešení zneužívání alkoholu“. V sekci věnované marketingu strategie podporuje nastavení regulačních rámců, nejlépe podpořených legislativně a případně i seberegulačními opatřeními.

Výrobci zatím deklarují zájem spolupracovat, otázkou ovšem je, jak taková spolupráce bude vypadat dále v praxi. Hodnotit dopady samotné strategie a jejího vlivu na politiku jednotlivých států je ale samozřejmě předčasné. Některé státy se už tímto problémem zabývají delší dobu a strategie přináší přehled vybraných osvědčených postupů, pro část států je přijetí této deklarace v podstatě startovní čárou v boji proti zneužívání alkoholu.

Co konkrétního z toho vyplývá pro Českou republiku?
  • Autoři dokumentu doporučují systematické a plošné vyhledávání a diagnostikování těch, kdo zneužívají alkohol nebo jsou na něm závislí. Těmto lidem by se mělo dostat rychlé pomoci, což může být i krátká intervence. Tu může provést např. praktický lékař nebo jiný kvalifikovaný zdravotník.
  • Důležitá je prevence u těhotných, aby se předešlo poškození plodu alkoholem.
  • Pomoci by se mělo dostat rodinám, které závislostí na alkoholu trpí často více nežli postižený.
  • Měly by se důsledně a systematicky provádět kontroly dechu na alkohol u řidičů, aby se snížil počet dopravních nehod pod vlivem alkoholu. Těm, kdo pod vlivem alkoholu řídí, by se mělo odebrat řidičské oprávnění.
  • Věkové limity pro prodej a podávání alkoholických nápojů je třeba striktně dodržovat. Hustota zařízení, kde se prodává alkohol, by se měla regulovat. To se týká jejich počtu, otevíracích hodin a míst prodeje. Je absurdní povolovat prodej alkoholu na sportovních utkáních, když pak v ulicích dochází k řádění opilých fanoušků.
  • Účinným nástrojem, jak omezit spotřebu je vyšší zdanění alkoholických nápojů. Dokument také doporučuje cenově zvýhodňovat nápoje nealkoholické. To je v České republice zvláště naléhavé, protože nápoje s obsahem alkoholu jsou zde často levnější než běžné nápoje nealkoholické.
  • Důležitá je i regulace reklamy alkoholu, aby nezasahovala zranitelnou část populace, jako jsou děti a dospívající.
  • Označovat alkoholické nápoje varovnými nápisy podobně, jako je tomu u tabákových výrobků.
  • Je také třeba zamezit ilegální výrobě, prodeji a importu alkoholu, což je dle zpráv z médií velký problém i v České republice.
  • Světová zdravotnická organizace také vyzývá jednotlivé vlády k tomu, aby si zpracovali národní programy prevence škod působených alkoholem. Nic takového, pokud víme, v České republice neexistuje. V programu „Zdraví pro všechny v 21. století“ je alkoholové problematice věnován určitý prostor. Hlavního cíle, tj. snížení spotřeby alkoholu, se dosud rozhodně nedaří dosáhnout.
Podle Karla Nešpora, www.drnespor.eu

Zdroje:
Editorial: Global Alcohol Strategy Endorsed. The Globe 2010
Strategies to reduce the harmful use of alcohol: draft global strategy, accessed 13.7.2010.
Karel Nešpor, Globální strategie týkající se alkoholu Světové zdravotnické organizace a co z toho vyplývá pro Česko
Eurocare, EU Alcohol Strategy: Progress Report


Karel Vrána
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum