demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87484

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
21.01.2011 Senioři v ČR 2010

Český statistický úřad vydal publikaci Senioři v ČR 2010, jež obsahově navazuje na brožuru z roku 2009, Senioři v ČR v datech. Český statistický úřad ji vydává v rámci činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a jako součást plnění úkolu daného Národním programem přípravy na stárnutí na období 2008-2012.

Oproti brožuře z roku 2009 je letošní publikace více zaměřena na datovou základnu zejména za oblasti zdravotních a sociálních služeb pro seniory, přináší však zajímavé informace také za oblast demografických charakteristik, přibližuje domácnosti seniorů (jako zdroj dat je zde celoevropské výběrové šetření SILC), zabývá se zdravotním stavem seniorů, jejich vzdělanostní strukturou a postavením na trhu práce, problematikou důchodů či přístupem seniorů k moderním informačním a komunikačním technologiím (využívání počítače a Internetu).

 

Publikace má následující strukturu:

1. Demografické charakteristiky seniorů a jejich domácnosti 
 1.1. Demografické charakteristiky seniorů 
 1.2. Domácnosti seniorů
 2. Zdravotní stav seniorů 
  2.1. Smrtnost a incidence 
  2.2. Náklady na zdravotní péči seniorů
 3. Zdravotní služby pro seniory
 4. Vzdělanostní struktura seniorů
 5. Ekonomická aktivita seniorů
 6. Důchodci a důchody
 7. Sociální služby pro seniory
 8. Senioři a moderní informační a komunikační technologie

 


Kamila Svobodová
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum