demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187792

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
4.04.2011 KOMENTÁŘ: Přiznej barvu, more - aneb sčítání 2011

Sčítání lidu domů a bytů jsme se na našem portále již několikráte věnovali. Vzhledem k tomu, že jde o demografickou událost desetiletí, přinášíme k tomuto tématu ještě jeden text. Tentokráte komentář kritizující několik aspektů právě dobíhajícího sčítání. Autor, Daniel Hůle, napadá především nabádání domnělých Romů k přiznání romské národnosti. 

Během své aktivní kariéry zažije demograf jen několikrát velkou událost, kterou je sčítání lidu domů a bytů. Má generace při studiích zažila sčítání 2001, nyní proběhlo sčítání 2011 a možná zažijeme ještě tak tři sčítání během profesní kariéry. „Možná“ proto, že člověk nikdy neví, čeho se dožije, ale také proto, že jde o široce diskutovanou metodu, která je v moderním světě, postaveném na informacích, stále častěji zpochybňována z různých perspektiv. Rovnou musím říci, že pokud mělo být toto sčítání testem obhajitelnosti, tak již nyní mám velké pochybnosti, že v roce 2021 proběhne další sčítání. Výhrady přitom spatřuji jak v oblasti samotné realizace, tak především v metodologických přehmatech.

Skutečnost, že samotný sběr dat byl realizován prostřednictvím subdodavatele, kterým se stala Česká pošta, představuje experiment, který se zrovna nepovedl. Poslední týdny zaplavují mediální svět výpovědi o naprosté nekompetentnosti sčítacích komisařů. Ti pravděpodobně nepochopili rozdíl mezi každodenním roznášením dopisů a prací sčítacího komisaře, který musí být k dispozici v případě, že si sčítaný obyvatel neví s odpověďmi rady. Nemluvě o situacích, kdy se ani uvědomělému občanovi nepodařilo s komisařem – pošťákem setkat, což je případ i autora. Ačkoli komisař oznámil dopředu dva termíny osobní návštěvy, ani v jeden termín se nedostavil, a to jsem si chtěl na vlastní kůži vyzkoušet, jak se změnilo sčítání oproti předešlým ročníkům. Teprve z médií se člověk dozví pravděpodobnou příčinu fiaska letošního sčítání, Česká pošta na tuto práci najala pouze třetinu sčítacích komisařů, oproti počtu komisařů realizujících sčítání v roce 2001. Nevím, zda za tímto zoufalým nápadem byla snaha ušetřit stamiliony vynaložené na nákup výpočetní techniky, nebo nabubřelé přecenění lidského potenciálu pracovníků pošty, každopádně dnes již víme, že kvalitní sčítání za nás neprovedou ani počítače za půl miliardy, ani batalion doručovatelek. Řečeno slovy klasika: „Tak nevím, kde udělali soudruzi z NDR chybu…“.

Daleko závažnější pochybení však spatřuji v manipulaci se svobodným rozhodnutím obyvatel v případě volby národnosti. Zatímco v některých místech sčítací komisaři neobešli ani všechny obyvatele, tak v lokalitách, kde se předpokládá výskyt „Romů“, byla nasazena identifikační jednotka složená z romských svobodníků. Ti v patách sčítacích komisařů naléhali na černé, aby přiznali barvu a uvedli národnost romskou. Mnozí z nich ustoupili a nechali se přesvědčit, že tedy jsou Romové.

Co se to stalo s renomovanou institucí, kterou Český statistický úřad je? Jaký šílenec podlehl hlasu národovců z řad Romů, kteří s vidinou přiznaných statisíců soukmenovců budou mít kromě vlastní Rady vlády pro záležitosti romské komunity takové pidirady na úrovni každé obce, kde bude dostatečný počet Romů? Od dob, kdy za komunistů příslušnost k cikánskému etniku určovali sami sčítací komisaři označením formuláře velkým písmenem A (1970, 1980), počet Romů stále klesá. Zatímco v roce 1989 bylo na Národních výborech evidováno téměř 150 tisíc Romů, v roce 1991 uvedlo romskou národnost přibližně 30 tisíc obyvatel a v roce 2001 to už bylo jen něco málo přes deset tisíc. Zřejmě nedochází k prudkému vymírání Romů v Čechách, ale chuť identifikovat se s touto abstraktní kategorií má stále méně lidí. Domnívají se snad metodologové, že díky jejich intervenci přizná barvu o několik set tisíc lidí více než v roce 2001? Možná se pletu, ale vsadil bych se, že to je vyloučeno. Ostatně identifikační jednotky se zaměřily především na chudé regiony, přičemž ovlivňovaly právě chudší a méně vzdělané. Ze statistického hlediska představuje vzorek obyvatel, kteří uvedli romskou národnost ve sčítání v letech 1991 a 2001, velice zajímavý zdroj dat k různým analytickým konstrukcím, avšak údaje z letošního sčítání budou navždy znehodnoceny politickým intervencionismem a tato data nám neukážou nic jiného než stezky, po kterých kočovali obchodníci s romskou národností.       


Daniel Hůle
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum