demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87488

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
23.05.2011 Evropské výběrové šetření o zdraví v ČR

Ústav zdravotnických informací a stiatistiky vydal v těchto dnech publikaci prezentující výsledky výběrového šetření o zdraví EHIS. Šetření bylo realizováno v ČR v roce 2008 na vzorku 1955 respondentů ve věku 15 a více let. Publikace je k dispozici zde. EHIC sice navazuje na řadu šetření pravidelně prováděných v ČR od roku 1993, v roce 2008 však harmonizovaný dotazník zařazený i v šetřeních v ostatních zemích EU.

Nově jsou tak k dispozici výsledky, které jsou mezinárodně srovnatelné. Data za ostatní země (dosud 14 zemí) publikuje Eurostat ve své databázi New Cronos zde.

Další vlna šetření se předpokládá v roce 2014.

Obsah šetření se zaměřuje jak na zdravotní stav (subjektivní zdraví, chronické nemoci apod.), tak i na využívání zdravotní péče (lůžkové, ambulantní, preventivní, léky) a zejména na determinanty zdraví, jako je např. fyzická aktivita, BMI, kouření, konzumace alkoholu, drog, životní podmínky apod. jednotlivé charakteristiky jsou pak analyzovány jak z hlediska sociodemografických charakteristiok, tak ve vzájemných vazbách.
Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum