demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187020

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
27.05.2005 Druhé vydání demografického slovníku

Po svém prvním vydání v roce 1965 vychází v těchto dnech druhé, aktualizované vydání českého svazku Mnohojazyčného demografického slovníku. V tomto textovém slovníku jsou jednotlivé termíny srozumitelně vysvětleny a zároveň také opatřeny číselným indexem. Pod stejným číslem je pak možné najít tentýž výraz i jeho výklad v jiných jazykových verzích slovníku (mezi jinými například v anglické, francouzské, ruské, německé či španělské). 

Mnohojazyčný slovník se tak skládá z řady slovníků v různých jazycích, pro překlad je tedy nutné používat dva svazky. Velmi cenný je nejen při překládání odborných výrazů, ale též pro celý kontext výkladu, který umožní čtenářům dobře porozumět dané problematice a příslušným termínům.

Slovník je členěn do devíti tématických částí:
1. Základní pojmy,
2. Zpracování demografických statistik,
3. Stav obyvatelstva,
4. Úmrtnost a nemocnost,
5. Sňatečnost a rozvodovost,
6. Porodnost,
7. Populační růst a demografická reprodukce,
8. Migrace
9. Ekonomické a sociální aspekty populačního vývoje.

V závěru je opatřen abecedním rejstříkem.
   
Druhé vydání připravili Zdeněk Pavlík a Květa Kalibová.

Slovník vydala Česká demografická společnost v řadě Acta demographica a k dostání je na sekretariátu Katedry demografie a geodemografie  Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 2. patro.

Zájemci se mohou též obrátit na adresu:

Česká demografická společnost, Albertov 6, 128 43 Praha 2
tel.: 221 851 418, fax: 224 920 657
e-mail: teskova@natur.cuni.cz

Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum