demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 185854

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
30.05.2011 ANALÝZA: Sociální dopady užívání katu

Přestože je kát jen mírný stimulant, jeho pravidelná konzumace je spojena s řadou sociálních a ekonomických problémů ovlivňujících životy samotných spotřebitelů a jejich rodin.

Tento příspěvek tématicky navazuje na analýzu uveřejněnou 16.5.2011.


 

Kát a jeho pojetí jako návykové látky


Listy kátu žvýkají běžně lidé v jihozápadní části Arabského poloostrova a ve východoafrických zemích mezi Súdánem a Madagaskarem, tedy v Džibuti, Etiopii, Somálsku, Keni, Tanzanii a Ugandě. Přestože jde z pohledu užívání kátu o tradiční země, jejich přístup k droze se poměrně výrazně liší.


Zatímco v Etiopii, Džibuti, Keni, Jemenu a Ugandě je kát legální, v Saudské Arábii, Tanzanii a Eritrei je tomu naopak. Podle části vědeckých kruhů se kát stal v mnoha částech Afriky obětním beránkem, kterému je přičítána řada sociálních problémů, o jejichž příčinách neexistují žádné další důkazy. 


Podle studie Nutta z roku 2007, který s panelem odborníků zhodnotil 20 psychoaktivních látek podle jejich dopadu na společnost, dopadu na zdraví jedince a potenciálu pro vznik závislosti, byl vyhodnocen kát jako nejméně škodlivá látka. Na opačném konci, tedy jako výrazně škodlivé, zůstaly látky jako heroin, kokain nebo alkohol. Také britský poradní orgán zabývající se zneužíváním drog (ACMD), považuje společenskou nebezpečnost kátu za tak nízkou, že jej ani nezařadil na seznam nelegálních návykových látek.


Ačkoli tato rada usoudila, že vznik jisté závislosti na kátu je pravděpodobný, povahu této závislosti přirovnala k závislosti na kofeinu. Podle vyjádření rady z roku 2005 „drtivá většina lidí žvýkajících kát nezapadá do modelů závislosti a ani neexistují žádné důkazy, že by mezi uživateli kátu bylo více rozšířeno užívání jiných návykových látek“. 


K podobnému závěru došli i další autoři jako např. Pennings, který svou nedávnou studii uzavřel zjištěním, že „potenciál zneužití kátu a možnost vzniku závislosti jsou nízké“. Podle této studie se sice o uživatelů může objevit mírné bažení a tolerance k látce, ale nebyl zde objeven žádný konečný abstinenční syndrom. 

 

Kát a jeho vnímání uživateli


Většina uživatelů ze zemí, které tuto látku využívají tradičně, popisuje žvýkaní rostliny především jako zaběhanou sociální praxi, která se týká jak okruhu rodiny, tak i přátel či známých a která slouží především jako doplňková aktivita ve volném čase a také jako katalyzátor konverzace a odpočinku.


Uživatelé především oceňují příjemné účinky kátu jako stimulace při únavě a s ním rozvíjející se pocit euforie. Tyto okolnosti pak přispívají podle uživatelů ke správnému užití si odpočinku i k rozvinutí sociální interakce.
Kátující, se kterými hovořili výzkumníci studie Vnímání sociálních dopadů spojených s užíváním kátu, si ale jsou vědomi potencionálních i reálných rizik, která kát uživatelům přináší.


V komunitách, kde se kát žvýká pravidelně, jsou hlášeny zdravotní dopady spojované s užíváním této látky, jako je vypadávání zubů, onemocnění dásní a ústní dutiny celkově. Uživatelé se potýkají také se zácpou, žaludečními problémy, hubnutím a nespavostí. Méně často zmiňují uživatelé potíže s oběhovou soustavou, jako je infarkt, mrtvice nebo vysoký krevní tlak, dále třeba zmiňují dýchací potíže, cukrovku, impotenci či dokonce rakovinu.

 

Sociální dopady

Podobně rozporuplné vnímání kátu jako návykové látky panují rozdílné názory také na jeho možné sociální dopady. Rozdílné pohledy na kát a jeho dopady v Africe popsal v roce 2008 Carrier. „Vnímání je ovlivněno množstvím místních i globálních názorů a diskuzí. Na jedné straně se argumentuje rétorikou války proti drogám, která se třeba v Keni stáčí k diskuzi o tom, kam kát zařadit a jestli ho označit za drogu. Příznivci této rostliny brzdí takovou rétoriku projevy, v nichž kát označují za tradiční, „cool“ a ekonomický zázrak.“


Škody způsobené či spojené s užíváním kátu se týkají především následujících oblastí: fyzického a duševního zdraví, práce, financí a vztahů, manželství a rodinného života. Přistěhovalecké komunity v Evropě považují také kát za překážku začlenění do většinové společnosti.


Užívání kátu je spojováno s pozitivními i negativními dopady. Na jedné straně je droga prezentována jako normální a spojována s příjemným sociálním vyžitím, na druhé straně je považována za škodlivou a návykovou, jejíž užívání může mít destruktivní společenské následky.


Sami uživatelé připouštějí problémy spojené s kátem pouze u těch, kteří látky nadužívají. Za ně považují lidi, kteří žvýkají velké množství kátu každý den, často dlouho do noci či celou noc. Velká spotřeba a s ní spojený životní styl pak u takových jedinců způsobuje netečnost, kdy zanedbávají osobní péči, nejsou schopni a ani ochotni udržet si práci, upadají do společenské izolace a začínají mít také problémy v rodině.


Nicméně již zmíněná britská rada pro zneužívání drog zatím konstatovala, že neexistují přesné důkazy, že by užívání kátu mohlo být přímou příčinou rodinných problémů. Rada zdokumentovala řadu případů v komunitách afrických přistěhovalců, kde za příčiny rodinných rozkolů bylo považováno užívání kátu členem rodiny, ale konstatovala, že většina situací nebyla s kátem nějak spojena či že kát sám o sobě nebyl přímo odpovědný za škodu. Rada ve své zprávě uvedla, že narušení rodinných vztahů bylo v řadě případů spojeno pravděpodobně s více faktory, včetně užívání kátu. 


Anderson pak v roce 2007 popsal typický scénář domácích konfliktů souvisejících s užíváním kátu. „Respondenti popsali situace, kdy domácí hádky přešly až do násilí a jak příčinu uváděli kát. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se jeví postupný rozpad rodinné harmonie, kdy se manželé, otcové, synové vracejí ze svých kátovacích dýchánků s pocity únavy, rozmrzelí a podráždění.


V takovém rozpoložení nemají energii přispět k chodu domácnosti či se postarat o děti, místo toho se uzavírají do ložnic, aby dohnali spánek. Hádky často následují při pokusech o rozdělování úkolů v domácnosti či při snaze zjednat v rodině klid. Takové neshody se pak mohou stočit až k diskuzi o autoritě v rodině a rozdělování pravomocí a výsad.“ Kát tedy implicitně k hádkám přispívá, ale není jejich jedinou příčinou.

 


Prameny:
Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD). (2005). Khat (Qat): Assessment of risk to the individual and communities in the UK. Home office: London.


Anderson, D., Beckerleg S., Hailu, D., Klein A. (2007) The Khat controversy: stimulating the debate on drugs. Berg: Oxford.


Carrier, N. (2005) “Miraa is cool”: the cultural importance of miraa (khat) for Tigania and Igembe youth in Kenya. Journal of African Cultural Studies


Nutt, D., King, L.A. Saulsbury, W., Blakemore, C. (2007) Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse.

 


Karel Vrána
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum