demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87509

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
31.08.2011 Publikace: Lokální strategie integrace cizinců v ČR

Vyšla nová studie Lokální strategie integrace cizinců v ČR II (případová studie Brno), která se věnuje hlubší analýze strategií a postupů klíčových institucí, provázanosti jejich opatření a přístupů k otázkám integrace cizinců na lokální úrovni.

Kniha se věnuje hlubší analýze strategií a postupů klíčových institucí, provázanosti jejich opatření a přístupů k otázkám integrace cizinců na lokální úrovni - příkladem bylo zvoleno město Brna. Autoři se zaměřují na role, činnosti a přínos všech klíčových lokálních aktérů v oblasti podpory sociální integrace přistěhovalců na území města. Autoři na základě provedených analýz ukazují, že se stále vyskytují v koordinaci procesu integrace cizinců výrazná selhání, resp. bariéry, které do značné míry vyplývají z fungování jednotlivých organizací činných v procesu sociální integrace cizinců. Jedná se zejména o bariéry v oblasti doručení služeb cizincům, ale také bariéry ve spolupráci mezi jednotlivými aktéry. Jistá míra nevyjasněnosti rolí a kompetencí v různých dimenzích integrace pak v konečném důsledku vede ke snižování účinku strategických opatření na podporu tohoto procesu.

Rákoczyová, Miroslava – Trbola, Robert – Vyhlídal, Jiří: Lokální strategie integrace cizinců v ČR II (případová studie Brno).
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2011. Studie je dostupná zde.

Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum