demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87453

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
20.09.2011 Konference: Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy

Ve dnech 20.-21. října 2011 se v Praze uskuteční konference Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy, kterou pořádá Sociologický ústav AV ČR ve svých prostorách. Konference bude věnována otázkám proměn pracovních, partnerských a rodinných drah v České republice i v dalších státech střední a východní Evropy.

Cílem analýzy životních drah je popsat a vysvětlit události, které lidé prožívají. Studium se tedy zaměřuje na odhalování vzorců v časování a následnosti životních událostí, na určení, zda a jak jsou jednotlivé životní události spojeny a na předpověď nebo rekonstrukci životních drah z parciálních pozorování. Koncepce životní dráhy navíc umožňuje propojit řadu procesů, které bývají při analýzách sledovány relativně autonomně.

V posledních dvaceti letech došlo v životních drahách českých mužů a žen k výrazným změnám. Cílem konference je přispět k vysvětlení diverzifikace a vytváření nových partnerských a rodinných uspořádání, kombinování práce a péče, a z nich vyplývajících potřeb a rizik.

Konferenční příspěvky využívající kvalitativní nebo kvantitativní výzkumnou strategii budou zaměřeny na tato témata:
  • nové podoby rodinného a partnerského soužití
  • pracovní dráhy a jejich proměny
  • přechodové události rané dospělosti
  • období důchodového věku
  • životní dráhy migrantů a migrantek.

Program konference je dostupný zde.

Konference se koná v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, 110 00 Praha 1.Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum