demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87464

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
21.01.2012 Nové číslo časopisu Demografie (4/2011) v angličtině

Vyšlo nové číslo časopisu Demografie (4/2011). Po prvních třech číslech v českém jazyce vychází čtvrté číslo ročníku poprvé v anglickém jazyce.

Jak bylo avizováno na počátku roku 2011, výraznou změnou oproti předchozím letům, kdy vycházel časopis v češtině, je to, že v českém jazyce zůstávají pouze první tři čísla Demografie a poslední, čtvrté číslo vychází v jazyce anglickém. Českým autorům se tak otevírají nové možnosti prezentovat výsledky svého výzkumu zahraničním čtenářům, pro zahraniční autory je to pak příležitost seznamovat čtenáře s výsledky své práce.

Čtenář v anglickém čísle nalezne tyto odborné texty:
  • Health Status of Roma Population in Slovakia - Zdravotní stav rómské populace na Slovensku (Branislav Šprocha)
  • Projection of the Human Capital of the Czech Republic and its Regions to 2050 - Prognóza lidského kapitálu v České republice a jejích regionech do roku 2050 (Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Ladislav Průša)
  • Realisation of Childbearing Intentions in the Czech Republic - Reprodukční plány a jejich realizace v České republice (Anna Šťastná)
  • Dependency Ratios, Ageing and the Demographic Window in the Czech Republic - Míry závislosti, stárnutí a demografické okno v České republice (Martina Miskolczi, Jitka Langhamrová)
  • The History of Education on the Territory of the Czech Republic - K historii vzdělávání na území České republiky (Ludmila Fialová)      
  • The Impact of ICD10 on Cause-specific Mortality Trends: The Case of the Czech Republic Compared to West Germany and France - Dopady zavedení desáté revize MKN na úmrtnostní trendy: případ České republiky v porovnání se západním Německem a Francií (Markéta Pechholdová)


Číslo odsahuje také recenze, přehledy a zprávy, které jsou tentokrát věnovány významnému životnímu jubileu prof. Zdeňka Pavlíka.

Bližší informace nazelnete zde.


Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum