demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87464

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
3.02.2012 Konference: Aktuální otázky sociální politiky

Dne 17. 5. 2012 se bude konat 6. ročník konference s mezinárodní účastí Aktuální otázky sociální politiky - Teorie a praxe 2012, kterou pořádá Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ve spolupráci s partnery.

Tematické okruhy konference:
Sekce A – Děti, mládež a rodina

  • Teoretické koncepty uplatnitelné v sociální politice orientované na děti, mládež a rodinu.
  • Holistický přístup v sociální politice a sociální práci s dětmi, mládeží a rodinou.
  • Péče o ohrožené rodiny a děti.
  • Sanace rodiny.

Sekce B – Aktuální problémy sociální politiky

  • Sociální politika.
  • Sociální práce.
  • Sociální služby ve veřejné správě.

 
Konference si klade za cíl ukázat význam aplikace teoretických poznatků do praxe a zároveň zdůraznit, jaký faktický přínos mají praktické zkušenosti pro vědeckou činnost. Důraz je kladen na celostní přístup v chápání sociální politiky, multidimenzionalitu problematiky, hledání nových souvislostí a reflexi mezi vědními obory.

Místo konání:

Společenský sál Magistrátu města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Výstupem z konference bude recenzovaný časopis s názvem Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe vydávaný Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (ISSN 1804-9095 Print, ISSN 1804-9109 Online).

Více informací naleznete na zde.


Kamila Svobodová
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum