demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87500

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
8.06.2005 EU-SILC (European Statistics on Income and Living Conditions)

Český statistický úřad provedl v dubnu a květnu 2005 šetření "Životní podmínky 2005 EU-SILC". Jedná se o statistické zjišťování, které je prováděno i v ostatních 24 zemích Evropské unie. Cílem je získání mezinárodně srovnatelných ukazatelů o příjmech a životních podmínkách obyvatelstva.

Celkem byl pro zjišťování v České republice vybrán reprezentativní vzorek 6658 domácností, z oslovených domácností poskytlo odpovědi více než 64%. Akce navazovala na pilotní výzkum provedený v roce 2004. Data budou nyní vyhodnocena a zpracována, konečné výsledky by měly být známy na jaře příštího roku.

V zemích bývalé evropské patnáctky šetření EU-SILC navazuje na šetření ECHP (European Community Household Panel), které proběhlo ve vybraných zemích naposledy v roce 2001, i když mezi oběma průzkumy jsou určité metodologické rozdíly. Zatímco některé země již provedly EU-SILC v roce 2003, nové členské státy EU k němu přistupují až od roku 2005.


Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum