demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87488

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
14.04.2012 Vyšlo první letošní číslo časopisu Demografie

Český statistický úřad vydal nové číslo časopisu Demografie (1/2012). Toto číslo obsahuje vedle odborných článků také informace o Sčítání lidu, domů a bytů, recenze 3 nových publikací i zprávy z dění na poli demografie.

V novém čísle se čtenáři seznámí s následujícími odbornými texty:
  • Vývoj rozdílů úhrnné plodnosti ve státech a regionech východní části Evropské unie v letech 1991–2008 (Roman Kurkin – Luděk Šídlo)
  • Vliv vojenského újezdu na populační vývoj města Milovice (Marie Kusovská)
  • Modely křehkosti a jejich aplikace v demografii (Klára Hulíková Tesárková)
  • Generačná analýza plodnosti rómskych žien (Branislav Šprocha)

Velký prostor je věnován sčítání lidu, o kterém pojednávají texty:   

  • Výstupy sčítání lidu, domů a bytů 2011 a veřejná databáze ČSÚ (Eduard Durník)
  • Sčítání lidu kolem roku 2010 ve světě (Hana Bednářová)
  • a v rámci přehledových statí jsou představeny Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 (Štěpánka Morávková – Marie Radolfová)

Pavlína Habartová v přehledové stati představuje téma Rodinná politika a úroveň plodnosti v Norsku. 

V recenzích jsou prezentovány 3 knihy: Obory sociální politiky, Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky a Plameny nenávisti.

Časopis přináší například také zprávy z České demografické společnosti, informace o Semináři mladých demografů a konferencích RELIK 2011: Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti (IV. ročník) a 13. slovenské demografické konferenci.


Časopis je dostupný v tištěné a na stránkách ČSÚ také v elektronické verzi (zde).Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum