demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87488

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
8.06.2005 Konference s občanskou společností v České republice

Dne 10.6. 2005 v době 10.30 - 15.00 hod.  se v rámci projektu FELICIE-Future Elderly Living Conditions In Europe (Budoucí životní podmínky starých lidí v Evropě)  uskuteční konference s občanskou společností.  Tento projekt si klade za cíl odhadnout způsoby řešení životní situace lidí starších 75 let v příštích třiceti letech. Výsledkem projektu bude odhad jejich potřeb prostřednictvím vyhodnocení budoucí poptávky po pečovatelských domech a neformální i formální péči.Projekt FELICIE

Future Elderly Living Conditions In Europe
(Budoucí životní podmínky starých lidí v Evropě)

Konference s občanskou společností v České republice
se uskuteční dne 10.6. 2005 v době 10.30 - 15.00 hod.
Karolíny Světlé 18, Praha 1 ( Dům PORTUS ).


Tento projekt si klade za cíl odhadnout způsoby řešení životní situace lidí starších 75 let v příštích třiceti letech. Výsledkem projektu bude odhad jejich potřeb prostřednictvím vyhodnocení budoucí poptávky po pečovatelských domech a neformální i formální péči.

Volba konkrétního řešení životní situace je proces postupného rozhodování, při němž mezi prvotní rozhodovací činitele patří:
 •  rodinný/manželský stav (život s partnerem či bez něj, ženatý/vdaná či ne)
 •  existence rodinné podpory (děti či jiné osoby)
 •  zdravotní stav (fyzická a duševní závislost či nezávislost) a sociálně-ekonomické podmínky

Volba konkrétního řešení životní situace:
 • Staří lidé mohou žít samostatně, pokud je jejich stav dobrý nebo pokud bydlí s někým, kdo se o ně může postarat.
 • Jejich vlastní sociálně-ekonomické postavení a podpora, kterou mohou očekávat od svých dětí, jsou proto velmi významnými faktory, jež je nutno zvážit. 
 • Jaké prostředky lze zmobilizovat při potřebě péče a specifických opatření (vícegenerační bydlení, pečovatelské domy)?

Ústředním cílem projektu je odhad potřeb populace starší 75 let v období let 2000-2030 pomocí demografických metod.

Program konference

1. Obecné představení projektu FELICIE a nástin demografických změn v průběhu příštích 25 let.
1.1 Cíle projektu
1.2 Hlavní výsledky projektu
 • Nárůst populace starší 75 let
 • Změny v rodinném, společenském a ekonomickém kontextu
 • Zvýšená závislost starších lidí 
 • Nárůst poplatků za pečovatelské potřeby
2. Současná situace
2.1 Autonomie financování:
 • Měla by se podpora autonomie financovat z povinných daní? Nebo z vlastních prostředků osob (s mechanizmy státních přídavků založených na průzkumu majetkových poměrů či prostřednictvím soukromého pojištění?)
 • V případě soukromého financování bychom měli brát v úvahu pouze prostředky seniorů nebo i příjem partnera/ jiných osob v domácnosti/ dalších příbuzných (do jaké šíře?)
 • Domníváte se, že rizika by měla být financována odlišně podle míry autonomie?
2.2 Konkrétní organizace podpory

 • Co se týče formální pomoci, jaké jsou silné a slabé stránky současného systému? (jaká je  dostupnost a kvalita služeb pomoci v domácnosti; jaká je dostupnost a kvalita institucionální péče)
 • Jaké jsou meze formální pomoci? Jakou roli jsou připraveny převzít rodiny? Jaké služby očekávají občané od státních orgánů?
 • Co očekávají senioři? Dávají přednost rodinné či profesionální podpoře při vedení domácnosti/ osobní péči? Pokud zdravotní stav starému člověku nedovoluje zůstat doma, jakou volbu upřednostňuje: bydlet s dětmi, nebo vstoupit do zařízení komunitní péče?
3. Budoucnost, aneb jak zajistit pohodlí vzrůstajícímu počtu závislých starých osob?

3.1 Každým dnem vzrůstá počet závislých starých osob
 • Domníváte se, že finanční zátěž by měly nést rodiny (tudíž předpokládáte, že se státní orgány neujmou své role: proč?)?
 • Nebo by ji měly nést státní orgány (tudíž předpokládáte, že se rodiny neujmou své role: proč?)? 
 • Nebo by odpovědnost měly nést obě skupiny?

3.2 Bez potřebné léčby budou staří lidé stále častěji trpět demencí a duševní závislostí.
 • Měly by starší osoby trpící demencí nebo závažnými potřebami závislosti pobírat přídavky ze specifických finančních zdrojů?
 • Proč?

3.3 Jaké hlavní trendy je třeba rozvíjet v oblasti formální pomoci?

3.4 Jaká řešení by se podle Vašeho názoru měla vyvíjet k podpoře rodin a k tomu, aby ženám bylo umožněno sladit profesionální kariéru s péčí o starší rodinné příslušníky? 
 • Hrazené (či nehrazené) dny volna pro příbuzné závislých osob
 • Pečovatelská dovolená  - ekvivalent rodičovské dovolené
 • Některé země umožňují ze samostatného pojištění platit příbuzného, který o danou osobu pečuje. Je toto řešení, které si představujete (s ohledem na problémy ekonomické krize a integrace neaktivních     rodinných pečovatelů na trhu práce)
 • Krátkodobá pečovatelská zařízení (systém dočasné či denní péče)
 • Jiná?

3.5 Obecně vzato, měla by se politika autonomie inspirovat politikou v oblasti dětské péče?

3.6 Je rozumné počítat s tím, že muži převezmou aktivnější podíl na pečovatelské úloze v porovnání s jejich manželkami či sestrami?

Daniel Hůle
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum