demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 188243

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
13.06.2012 Setkání k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

V úterý 19. června 2012 od 11.15 hodin pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Veřejné setkání s patrony Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012.

Diskuse se bude věnovat támatům Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017 a tomu, v jakých situacích starší lidé nejčastěji čelí diskriminaci, co z jejich pohledu ohrožuje českou společnost a jaké vidí řešení.
Distuse o aktivním stárnutí a mezigenerační solidaritě se zúčastní:
  •     Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka nadace Naše dítě
  •     herečka Květa Fialová
  •     RNDr. Michal Giboda, Ph.D., tropický parazitolog
  •     Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová CSc. z FHS UK v Praze
  •     ThMgr. Milan Klapetko z Institutu celoživotního vzdělávání, VUT Brno
  •     Prof. PhDr. Ivan Možný, CSc., sociolog z Masarykovy univerzity v Brně
  •     Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  •     Mgr. Janem Dobešem, náměstek ministra pro sociální začleňování a rovné příležitosti.

Diskuse je otevřená všem zájemcům, více informací a informace o registraci nalezlete zde.

Setkání proběhně v úterý 19. června 2012 od 11.15 hodin (předpokládaný konec 13.30 hodin) v SaSaZu (Bubenské nábřeží 306/13, Praha Holešovice).
Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum