demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87509

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
21.02.2013 Sociologický časopis na téma mobility, prostoru a města

Vyšlo monotematické číslo Sociologického časopisu (5/2012), jehož zaměření lze charakterizovat pojmy lidské chování, mobilita, prostor a město. V článcích čtenáři naleznou vedle sociologického pohledu také zřetelný důraz kladený na sociální geografii.

V jednom z článků se například jeho autoři zaměřili na denní mobilitu spojenou s nakupováním a nákupním chováním. Autorky dalšího z článků se věnují mobilitě mladých lidí bydlících v hlavním městě a prezentují způsoby zkoumání mobility jako součást sledování každodenního života, kterému se věnuje jak moderní sociologie, tak geografie. Zároveň k analýze tohoto tématu využívají netradičních datových zdrojů - lokalizačních dat mobilních telefonů.
Nechybí zde ani téma z oblasti demografického stárnutí, neboť jeden ze článků se věnuje aktivitám seniorů ve velkých městech a jejich vnímání kvality života.

O obsahu monotématického čísla si zájemce může učinit představu z následujícího přehledu všech analytických statí:

  • Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska  - Bohumil Frantál, Pavel Klapka, Tadeusz Siwek
  • Je Ostrava „smršťujícím se městem“? - Petr Rumpel
  • Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů) - Josef Kunc, Petr Tonev, Bohumil Frantál, Zdeněk Szczyrba
  • Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů - Jakub Novák, Jana Temelová
  • Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života - Lucie Vidovićová, Marcela Petrová Kafková
  • Česká panelová sídliště: faktory stability a budoucího vývoje - Ondřej Špaček

 

Krom analytických statí se Sociologický časopis věnuje také úmrtí prof. Jiřího Musila, světově uznávaného sociologa města a bydlení. K nalezení jsou také recenze odborných publikací a zprávy z oblasti sociálních věd.

Monotématické číslo časopisu je dostupné zde.

 


Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum