demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187797

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
27.05.2013 Publikace: Cesty k datům

Sociologické nakladatelství (SLON) ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR vydalo knihu editorů Jindřicha Krejčího a Yany Leontiyevy Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice.

Kniha přináší užitečný materiál pro zhotovitele i uživatele (kvantitativních) empirických dat. V jednotlivých kapitolách první části knihy jsou představeny východiska a základy metodologie managementu sociálněvědních dat (především vzhledem k možnosti sdílení datových zdrojů), činnost a možnosti datových archivů i poměrně komplikovaná otázka harmonizace dat pro účely mezinárodních srovnávání.
Druhá část knihy je věnována přehledovým informacím o dostupných datech pro sociálněvědní výzkum. Jednotlivé kapitoly poskytují dobrý přehled o datových zdrojích z empirických výzkumů (národních i mezinárodních, kterých se České republika účastnila) a věnují se také přístupům, možnostem a studovaným oblastem, k nimž se konkrétní datové zdroje váží. Kapitoly pokrývají relativně širokou sféru sociálního výzkumu: výzkumy volebního chování, politologické výzkumy, výzkumy trhu práce a souvisejících témat zaměstnanosti a příjmů, výzkumy rodiny, vzdělávání, migrací, religiozity i výzkumy v oblasti kriminality.

Autoři knihu zaměřují primárně na akademický sociální výzkum a reflektují tak především potřeby sociálních vědců a studentů sociálněvědních oborů, využitelnost knihy je však výrazně širší. Především detailně zpracované části věnované koncepcím výzkumu (vč. otázek spojených s ochranou osobních údajů) a správě datových souborů (s důrazem kladeným na obecné standardy tvorby a nakládání s těmito soubory) jsou základem, se kterým by se měl seznámit každý, kdo se s empirickými daty setkává, a to jak v roli jejich tvůrce a analytika, tak v roli uživatele výsledků výzkumů.

 

 


 


Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum