demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87453

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
29.05.2013 Konference: Lidský kapitál a investice do vzdělání

24. září 2013 se bude konat v Kongresovém centru Vysoké školy finanční a správní o. p. s. v Praze XVI. ročník mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání.

Konference bude věnována:

•Problematice vzdělání, kvality vzdělání uplatnitelnosti absolventů, efektivnosti investic do vzdělání.
•Vzájemné podmíněnosti reforem v oblasti sociálního investování a sociálního pojištění (tj. reforem v oblasti vzdělání, zdravotní péče a penzijního pojištění).


Na konferenci budou rovněž studentské sekce, v rámci nichž budou řešeny otázky:

•Jak financovat vysoké školy (co navrhují a podporují studenti, jaké efekty očekávají)?
•Jak zvýšit kvalitu vzdělání z hlediska uplatnitelnosti absolventů (doporučení ze strany studentů)?
•Jak posílit vztah mezi absolventy a jejich „mateřskou“ univerzitou (formy a efekty)?
•Na čem váznou žádoucí změny v uvedených oblastech (co je příčinou současných problémů)?


Z konference bude vydán sborník na DVD obsahují recenzovanou a nerecenzovanou část, prezentace i videozáznamy části vystoupení a diskuse.

Jednání proběhne v jazyce anglickém (plenární zasedání, vybraná sekce) a českém (ostatní sekce).

Podrobnosti naleznete zde.

 

 


Kamila Svobodová
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum