demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87509

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
1.07.2013 Nové číslo časopisu Demografie (2/2013)

Vyšlo druhé číslo časopisu Demografie (2/2013). Vedle tří odborných článků jsou v něm obsaženy například informace z České demografické společnosti, recenze odborných publikací i vybrané výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Čtenáři se mohou seznámit s následujícími odbornými texty:

  • Analýza vývoje úmrtnosti v Rusku za využití různých metod dekompozice (Markéta Kocová
  • Proměny pozdního mateřství v České republice v demografickém pohledu (Michaela Šimečková)
  • Fertility in Rural and Urban Bangladesh: A Comparative Study (Mohammad Salim Zahangir – Mosammat Zamilun Nahar)

 

Přehledové statě jsou zaměřeny na regionální demografii (Vojenský újezd jako determinant populačního vývoje daného mikroregionu? - Marie Kusovská) a výsledky SLDB (Vybrané výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3 2011 za hospodařící domácnosti - Pavel Čtrnáct). Informacím o sčítání se věnuje také další text zaměřený na hospodařící domácnosti a podíl důchodců.

Časopis publikuje také diskusi na téma měření vzdělanostní úrovně (Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR a její zjišťování aneb jak lze měřit úroveň vzdělání - Dagmar Bartoňová) a recenze dvou publikací českých autorů (Tomáš Cipra: Penze, kvantitativní přístup a Natalie Simonová: Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti: Vývoj od počátku 20. století do současnosti). 

 

Časopis se dostupný zde.Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum