demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87453

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
26.11.2013 Statistická ročenka ČR 2013

Ročenka poskytuje podrobný statistický pohled na ekonomický, demografický a sociální vývoj v České republice. Letos jsou obsaženy také některé údaje ze Sčítání lidu 2011.

Jedna z kapitol Ročenky je věnována obyvatelstvu. Kromě základního přehledu o pohybu obyvatelstva (tabulky počtu sňatků, rozvodů, narozených, zemřelých, vnitřního a vnějšího stěhování) jsou zde obsaženy také vývojové tabulky se základními demografickými ukazateli (míry plodnosti, míry potratovosti, naděje dožití, úmrtnost podle věku). Jsou zde také tabulky s podrobnou věkovou strukturou ČR a přehled počtu cizinců podle kategorie pobytu a podle občanství.

Nově jsou do Ročenky zařazeny některé údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 týkající se domů, bytů a v nich hospodařících domácností.

Publikaci je možné zakoupit v tištěné a elektronické podobě nebo stáhnout na webových stránkách úřadu:

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/publ/0001-13-r_2013


Lenka Juříčková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum