demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87509

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
16.01.2015 Nový studijní obor sociální epidemiologie na PřF UK

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK otevírá od akademického roku 2015/2016 nový studijní obor sociální epidemiologie. Jedná se o navazující magisterské studium určené pro zájemce z řad absolventů široké škály bakalářských studijních oborů.

Sociální epidemiologie je v Česku unikátní dvouletý obor navazujícího magisterského studia nově otevíraný od školního roku 2015/16 v rámci studijního programu Epidemiologie na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tento interdisciplinárně zaměřený obor poskytuje zajímavou možnost k pokračování studia absolventům široké škály bakalářských studijních programů, jak sociálně-vědně, tak přírodovědecky zaměřených. Výuka je zajišťována ve spolupráci s pedagogy University College London a je založena na moderních vědeckých poznatcích v oblastech životních podmínek člověka, determinant zdraví a zdravotních aspektů prostředí. Získané praktické dovednosti zahrnují moderní metody sběru epidemiologických dat, geoinformační a laboratorní techniky a principy statistické analýzy epidemiologických dat.

Absolventi mají uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu orientovaném na epidemiologii a veřejné zdraví (rizikové chování, nerovnosti ve zdraví, zdravotní politiky) či příbuzné vědní disciplíny (demografii, geografii, biologii), na akademických pracovištích i ve sféře zdravotních ústavů. Mají též předpoklady pokračovat v doktorských studijních programech, zejména geografických, demografických či biomedicínských.Další informace a studijní plán jsou dostupné zde.

Informace o přijímacím řízení a podání přihlášek ke studiu zde.


Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum