demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87452

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
16.06.2005 Seminář k vybraným ukazatelům zdravotního stavu obyvatel ČR

V pátek 3. 6. 2005 pořádal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR  Seminář k vybraným ukazatelům zdravotního stavu obyvatel ČR. Seminář se konal na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a byl určen Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, odborné i laické veřejnosti.

Úvodní slovo pronesl předseda Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví MUDr. Jaroslav Krákora a náměstek ministryně zdravotnictví MUDr. Jiří Koskuba. Ten upozornil na několik prvenství ČR ? nejnižší kojenecká úmrtnost, ale také vysoký výskyt kardiovaskulárních onemocnění, zároveň však ocenil rostoucí kvalitu života populace.


Během dopoledne bylo předneseno pět příspěvků na aktuální témata týkající se zdraví populace ČR.

Ředitelka ÚZIS ČR Vlasta Mazánková ve svém příspěvku prezentovala hlavní rysy demografického vývoje v ČR (prezentace1). Zásadní změny se v současné době odehrávají zejména ve věkové struktuře obyvatelstva, což přináší značné problémy z hlediska zdravotnictví. Příznivý je naopak vývoj potratovosti, za zmínku stojí také další pokles kojenecké úmrtnosti, která v roce 2004 činila 3,7 promile.

Příspěvek věnovaný problematice nemocnosti a úmrtnosti na nemoci oběhového systému (prezentace2) přednesla Zuzana Kamberská. Nemoci oběhové soustavy jsou v ČR příčinou zhruba 50% úmrtí, zatímco v zemích EU se jejich podíl pohybuje okolo 30-35 %. V České republice se snižuje především výskyt kardiovaskulárních onemocnění v mladších věkových skupinách, a to zejména u ischemických nemocí srdečních. Hlavními faktory, které jsou dávány do souvislosti s poklesem výskytu kardiovaskulárních onemocnění, jsou stravovací návyky a zdravotní péče.

Druhou nejčastější příčinou úmrtí jsou v ČR zhoubné novotvary (prezentace3), o kterých přednášela v dalším příspěvku Lenka Juříčková. Absolutní počet nově hlášených případů onkologických onemocnění dlouhodobě roste. Z hlediska výskytu jsou, s výjimkou novotvarů kůže, nejčastější nádory plic u mužů a u žen nádory prsu. Většina nádorů je diagnostikována u osob starších 60-ti let, což potvrzuje fakt, že věk je hlavním rizikovým faktorem zhoubných onemocnění. Ve srovnání s ostatními zeměmi je v ČR vysoce nadprůměrná úmrtnost i výskyt kolorektálního karcinomu, nádorů ledvin, slinivky břišní a vaječníků. Incidence a mortalita na zhoubný novotvar ledviny byla v roce 2002 u mužů i u žen dokonce nejvyšší na světě.

Problematice chronických onemocnění z pohledu výběrových šetření (prezentace4) se věnovala Šárka Kasalová Daňková. Podle údajů z Výběrových šetření o zdravotním stavu české populace, která jsou v ČR prováděna s tříletou periodicitou od roku 1993, se zlepšuje subjektivní hodnocení vlastního zdraví. Dochází však rovněž k nárůstu výskytu hypertenze a respondenty uváděná chronická nemocnost je u nás ve srovnání s EU poměrně vysoká. Rozšířená jsou však u nás také preventivní vyšetření související s výskytem kardiovaskulárních onemocnění, což může uvedené srovnání zkreslovat.

Poslední příspěvek přednesený Jiřím Holubem byl věnován mezinárodním projektům (prezentace5), kterých se ÚZIS ČR v posledních letech účastnil. Hlavními partnery v zahraničí jsou mezinárodní organizace WHO, OECD, EUROSTAT a DG SANCO. Kontakt se zahraničím přináší řadu výhod - umožňuje například získávání nových poznatků a zkušeností, které mohou být aplikovány v českém prostředí. Udržení dobrého jména české zdravotnické statistiky ve světě závisí také na finančních prostředcích. Avšak jejich výše stejně jako kompetence ÚZIS ČR nejsou k pokrytí nejdůležitějších zahraničních aktivit dostatečné.

V závěrečném proslovu RsDr. Miroslav Opálka z PS ČR upozornil na sociální a ekonomické důsledky stárnutí obyvatelstva, na problematickou situaci v kontextu invalidity a rostoucího důchodového věku. Závěrem vyzdvihl význam setkání a zároveň vyjádřil lítost nad nízkou účastí poslanců.


Demografické informační centrum
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum