demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187795

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
18.06.2005 ANALÝZA: Uživatelé internetu v České republice

Podle výzkumu Českého statistického úřadu z konce roku 2004 dochází k nárůstu podílu domácností, které mají připojení k internetu. Česká republika však s 19 % připojených domácností stále nedosahuje ani poloviny průměru v EU. Nejvíce českých uživatelů je ve věku 15-24 let, více je mužů než žen. Nejčastěji lidé používají internet k posílání a přijímání e-mailů.

Jedním z charakteristických rysů dnešní doby je stále se zrychlující tempo rozvoje technologií a s tím související informatizace společnosti. Od dob rozšíření prodeje osobních počítačů (okolo roku 1975) dochází k jejich neustálému zdokonalování a zpřístupňování stále většímu okruhu uživatelů. Dnes už je počítač, ale i internet, pro mnoho lidí nepostradatelnou součástí života, zasahující nejen do pracovní, ale i soukromé sféry. V této souvislosti Český statistický úřad provedl ve 4. čtvrtletí roku 2004 výzkumné šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Průzkum se mimo jiné zaměřoval na vybavenost domácností a jednotlivců telefony (pevnou linkou a mobilními telefony), osobními počítači, notebooky, připojením k internetu apod.

Z šetření vyplynulo, že počítač mělo v průměru 30 % domácností a připojení k internetu 19 % domácností. Porovnání údajů s daty ze stejného období  roku 2003 ukazuje, že v případě osobních počítačů došlo během roku k nárůstu o 6 procentních bodů (z 24 % v roce 2003). Podíl domácností připojených k internetu pak vzrostl z 15 % v roce 2003 na 19 % v následujícím období.

Český statistický úřad zjišťoval, jaký podíl lidí ve 4. čtvrtletí 2004 použil internet, a zároveň sledoval podíl pravidelných uživatelů internetu, tj. těch, kteří se připojují alespoň jednou týdně. V obou případech užívají internet více muži než ženy. Podíl mužů starších 15 let, kteří se připojili k síti v průběhu sledovaného období, představoval 34 %, procento uživatelek internetu ve věku nad 15 let takové úrovně nedosáhlo  (29 %). U pravidelných uživatelů byl podíl mužů i žen ještě o něco nižší - představoval 28 %, resp. 22 %.

Z hlediska věku je nejvyšší procento uživatelů mezi osobami ve věkové skupině 15-24 let, s postupujícím věkem používání internetu výrazně klesá. Osob ve věku 15-24 let, které ve sledovaném období použily internet, bylo 65 %  (ze všech osob v dané věkové skupině). Polovina lidí v této věkové kategorii používala internet minimálně jednou týdně.  Ve věkové skupině 25-34 let se připojilo k internetu 40 % lidí, zhruba třetina osob patřila mezi pravidelné uživatele. Podobně na tom byli i lidé ve věku 35-44 let. Téměř třetina lidí používala občas internet i ve věku 45-54 let. Podíly internetových uživatelů starších 65 let byly již téměř zanedbatelné, představovaly pouhé 2 %. Pouhé 1 % seniorů se připojovalo k síti pravidelně.

Graf 1: Uživatelé internetu podle věkových skupin ve 4.čtvrtletí 2004 (v %)

Zdroj: ČSÚ

V krajském srovnání je na tom s připojením k internetu nejlépe Praha s 35 % domácností, následuje Středočeský a Královehradecký kraj - oba shodně 22 %. Nejnižší procento připojených domácností má naopak Olomoucký (13 %) a Zlínský kraj (14 %).

Graf 2: Procento domácností s připojením k internetu ve 4. čtvrtletí 2004, podle krajů
 
Zdroj: ČSÚ

V porovnání s Evropskou unií, kde má připojení k internetu zhruba 42 % domácností, je Česká republika hluboko pod unijním průměrem. Z evropských států má nejvyšší procento domácností s přístupem k internetu Island (81 %), za ním pak s určitým odstupem následuje Dánsko (69  %) a další státy. Naopak nejhůře na tom je s pouhými 7 % Turecko.

Nejčastějším důvodem použití internetu bylo podle výsledků výzkumu posílání a přijímání e-mailů. Za tímto účelem použilo internet ve sledovaném období 86 % osob starších 15 let, které se k síti ve 4. čtvrtletí 2004 připojily. Následovalo vyhledávání informací o zboží a službách (55 % uživatelů internetu), dále vyhledávání služeb týkajících se cestování a ubytování (35 %) a prohlížení či stahování on-line novin a časopisů (32 %). K dalším,  již méně častým aktivitám patřilo telefonování přes internet (17 %), internetové bankovnictví (16 %), hledání práce (8 %) nebo stahování programů (8 %). Internet k nákupu zboží nebo služeb použilo 5 % ze všech osob ve věku nad 15  let (7 % mužů a 3 % žen). Z těchto osob 36 % nakoupilo elektronické vybavení, 28 % knihy, časopisy nebo učebnice, 17 % oblečení nebo sportovní potřeby, 16 % vstupenky, 15 % služby v oblasti cestování či ubytování a 14 % filmy nebo hudbu. Z hlediska věku byl nejvyšší podíl jednotlivců, kteří nakoupili či objednali zboží nebo služby přes internet, ve věkové skupině 25-34 let.
 
Kamila Svobodová
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum