demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 188245

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
23.06.2005 Pohyb obyvatelstva v 1. čtvrtletí roku 2005

Počet obyvatel ČR se v 1. čtvrteltí roku 2005 zvýšil o 3,1 tisíce, k 31.3.2005 tak měla Česká republika 10 223 713 obyvatel. Nárůst počtu obyvatel je způsoben především kladným migračním přírustkem, ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2004 se snížil počet vystěhovalých, zatímco počet přistěhovalých se příliš nezměnil. Uveřejnil to Český statistický úřad.

Počet narozených byl ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vyšší o více než 700, nelze však očekávat dramatický nárůst úhrnné plodnosti. Mimo manželství se narodilo 31,4 % všech živě narozených dětí, což potvrzuje trend rostoucího podílu narozených nevdaným ženám.

I nadále je počet narozených převýšen počtem zemřelých, ten byl ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2004 vyšší o více než 650 případů. Úroveň kojenecké úmrtnosti dosahovala 3,4?. Sňatečnost v uplynulém období stagnovala na poměrně nízké úrovni, mírně poklesl oproti 1. čtvrteltí roku 2004 počet rozvodů. Pokles byl zaznamenán rovněž v počtu potratů.


Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum