demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87453

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
24.06.2005 Mezinárodní populační konference

Ve dnech 18. až 23. července 2005 se ve francouzském Tours uskuteční XXV. Mezinárodní populační konference pořádaná Mezinárodní unií pro vědecké studium populace (International Union for the Scientific Study of Population - IUSSP).

Kromě 164 zasedání proběhnou dvě plenární zasedání a řada paralelních menších schůzí. Vedle hlavní programu představí řada výzkumníků své postery.
Na konferenci je očekáváno zhruba 1 700 účastníků. Pracovními jazyky jsou angličtina, francouzština a španělština, simultánní překlad mezi těmito třemi jazyky bude zajištěn.

Hlavními tématickými okruhy konference jsou:

1.   reprodukční zdraví, HIV/AIDS a pohlavní nemoci
2.   zdraví a úmrtnost
3.   plodnost, rodiny a domácnosti
4.   migrace a urbanizace
5.   mezinárodní migrace
6.   stárnutí a věková struktura populace
7.   děti a mladí lidé
8.   gender, etnicita, identita a kultura
9.   životní prostředí, biologie a genetika
10. chudoba a lidská práva
11. regionální studie
12. kvalitativní a kvantitativní metody, data a teorie 

V rámci těchto okruhů se uskuteční tématicky zaměřené bloky přednášek. Specifikaci témat včetně názvů připravovaných příspěvků, jejich krátkých shrnutí a informací o přednášejících je možné nalézt v podrobném programu konference.Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum