demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187119

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

V této sekci naleznete vybranou literaturu s genderovou tématikou, která je dostupná v českém jazyce a kterou můžete zakoupit v knihkupectvích nebo na internetu ve specializovaném genderovém knihkupectví. V genderové oblasti již v dnešní době vychází poměrně velké množství knih a publikací, my uvádíme ty, které jsou odbornou veřejností považovány za základní.
 

RENZETTI, C. M., CURRAN, D. J. (2003) Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum. 642s.

V českém překladu úspěšné učebnice amerických sociologů věnované gender studies má čtenář možnost seznámit se s historií a obsahem gender studies, s odlišným biologickým a společenským životním postavením ženy a muže, s analýzou různého postavení muže a ženy ve školství, v zaměstnání a v politice apod. Z pohledu gender studies autoři analyzují také například jazyk médií a otázky lidského zdraví či intimních vztahů


 


 

OAKLEYOVÁ, A. (2000) Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál. 171 s.

Tato analytická práce, která ve Velké Británii vyšla již jedenáctkrát, představuje základní obeznámení s problematikou genderu. Autorka hledá odpovědi na otázky týkající se rozdílnosti mezi pohlavími a pohlavními rolemi a své závěry opírá o argumenty a příklady z oblasti antropologie, sociologie, psychologie a také studia chování zvířat. Boří přitom stereotypní představy a mýty týkající se tématu.

 

 


 

FRIEDAN, B. (2002) Feminine Mystique. Praha: Pragma. 596 s.

Kniha Feminine Mystique, která poprvé vyšla roku 1963, bývá udávána jako nejdůležitější zdroj nové fáze feministického hnutí v USA - tedy jeho druhé vlny. Jestliže první vlna přinesla ženám právo volit a navštěvovat instituce vyššího vzdělávání, druhá rozvinula analýzu "genderové" nerovnosti, spočívající nikoliv ve veřejné sféře, ale v soukromí kuchyní a ložnic, v intimních vztazích žen a mužů. Tato kniha, nabitá silnými myšlenkami a inspirativními podněty, hovoří dnes stejně výmluvně, jako v době svého vzniku.

 

 

 

OATES-INDRUCHOVÁ, L. (ed.) (1998) Dívčí válka s ideologií. Praha: SLON. 304 s.

Čtrnáct textů z feministické teorie, politické filozofie, filozofie vědy, antropologie, kulturní, filmové a literární teorie, sociolingvistiky a psychoanalýzy představuje počátky feministického myšlení v těchto vědeckých disciplínách. Pro vytvoření představy o historické návaznosti jsou zařazeny ukázky prací od konce 18. do 1. poloviny 20. století. Těžiště antologie je však umístěno do 70. a počátku 80. let tohoto století, takzvané druhé vlny feminismu. Jednotlivé texty jsou příklady jak radikálního, tak liberálního feminismu. Vždy se ale s vědeckou přísností snaží zodpovědět otázky vycházející z rozdílné zkušenosti mužů a žen.

 

BOURDIEU, P. (2000) Nadvláda mužů. Praha: Karolinum. 150 s.

Na základě dlouholetých antropologických studií původního společenství kabylských kmenů v Alžíru hledá známý francouzský sociolog Pierre Bourdieu odpověď na otázku, v čem historicky spočívá mužská dominace nad ženou. Postupně analyzuje jednotlivé dějinné mechanismy, které způsobily, že se struktury dělení podle pohlaví a principy tohoto dělení vymkly z chodu dějin a staly se zdánlivě věčnými. Jakými cestami a za podpory jakých mechanismů a institucí - rodiny, školy, církve, státu - nabývá historický a nahodilý jev zdání čehosi věčného, přirozeného a nutného? Jaké jsou možnosti tuto situaci změnit? Osobité autorovo zpracování tématu, jež je již po několik desetiletí předmětem živých rozprav, vede k zamyšlení nejen nad těmito otázkami

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum