demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 76806

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Časopisy s demografickou tematikou:
Demografie
Revue pro výzkum populačního vývoje : Žurnal po issledovaniju razvitija narodonaselenija : Review for population development research : Ročně vych. 4 čísla. - Praha : St. úřad statistický, 1959-. - ISSN 0011-8265

Historická demografie. - Praha : Úst. československých a světových dějin ČSAV, -1989- (Praha : Komise pro historickou demografii při Úst. českosl. a světových dějin ČSAV. - ISSN 0323-0937

Sociologický časopis
Sociologický časopis = Sociologičeskij žurnal = Sociological review = Sociologische Zeitschrift = Revue de sociologie : Vych. 6x ročně. - Od r. 1993 bez soub. názvů. - Praha : ČSAV, 1965- (Praha : Vědecké kolegium filosofie ČSAV. - ISSN 0038-0288


Elektronické časopisy s demografickou tematikou:
Sociologický webzin

Gender online
Gender, rovné příležitosti, výzkum : bulletin týmu Gender v sociologii : čtvrtletník je součástí projektu "Aktuální otázky formování politiky rovných příležitostí mužů a žen v souvislosti s připraveností České republiky na vstup do Evropské unie". - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2000-. - ISSN 1213-0028

Migrace online
Internetová stránka Migrace online systematicky mapuje výzkumy týkající se migrace, vývoj legislativy v oblasti migračních a azylových politik a činnost vládních i nevládních organizací a institucí. Jejími čtenáři jsou převážně odborníci a další zájemci z akademické sféry, veřejné správy, nevládních organizací, médií a širší veřejnosti.Časopisy s tematikou příbuznou demografii:
řazeno abecedně dle jména časopisu:

Acta UC Geographica
Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis
Biograf
Český časopis historický
Český lid
Data a fakta
Dějiny a současnost
Dnešní svět
Ekonom
Ekonomie a management
Geografické rozhledy
Informace z Evropy
Lidé a země
Mezinárodní politika
Mezinárodní vztahy
Moderní obec (měsíčník HN)
Moravian geographical reports
National geographic v České republice
NIKA
Obec a finance
Pohledy
Politická ekonomie
Práce a sociální politika
Respekt
RODINNÉ PRÁVO : [rodina, manželství, děti a mládež, dědictví]
Sborník ČSSG
SDA Info - Informační bulletin Sociologického datového archivu
Sedmá generace
Slezský sborník. Acta Silesiaca
Statistika
Středoevropské politické studie
Travel in the Czech Republic
Urbanismus a územní rozvoj
Veřejná správa = Státní správa
Vesmír
Zdravotnické noviny
Země světa
Sociologické aktuality
S - obzor : Čtvrtletník pro kritickou sociologii.
Statistika a demografie


Všechny uvedené časopisy jsou přístupné v Geografické knihovně Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze nebo v Knihovně Sociologické ústavu při AV ČR v Praze. Některé články vybraných časopisů jsou dostupné také na Internetu (viz webové stránky jednotlivých periodik).

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum