demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 188243

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Monografie s demografickou tematikou v českém jazyce

Demografie (nejen) pro demografy; k vydání připravili Květa Kalibová ... [et al.]. - 2. upravené vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství , [1998]. - 128 s. - (Sociologické pojmosloví ; 2.). - ISBN 80-85850-30-3

Mnohojazyčný demografický slovník: český svazek; vědecký redaktor František Fajfr. - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství ČSAV , 1965. - 154 s. - ISBN 80-200-

Populační vývoj České republiky. - Praha : Katedra demografie a geodemografie Přírodověd. fak. Univ. Karlovy, 1994-.


dále řazeno abecedně dle příjmení autorů:

Horská, Pavla
Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy / Pavla Horská , ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Panorama , 1990. - 474 s., obr. příl. v textu. - (Pyramida. Panorama světových dějin ; ). - ISBN 80-7038-011-X

Kalibová, Květa
Úvod do demografie / Květa Kalibová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum , 1997. - 52 s. - ISBN 80-7184-428-4

Koschin, Felix
Aktuárská demografie : (úmrtnost a životní pojištění) / Felix Koschin. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická , 1993. - 141 s. - ISBN 80-7079-112-8

Koschin, Felix
Vícestavová demografie / Felix Koschin. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická , 1992. - 67 s. - ISBN 80-7079-087-3

Kučera, Milan - Fialová, Ludmila
Demografické chování obyvatelstva České republiky během přeměny společnosti po roce 1989 / M. Kučera, L. Fialová. - 1. vyd. - Praha : AV ČR. Sociologický ústav , 1996. - 99 s. - (Pracovní texty ; 96:1.). - ISBN 80-85950-07-3

Kučera, Milan
Populace České republiky 1918-1991 / Milan Kučera. - 1. vyd. - Praha : Česká demografická společnost , 1994. - 197 s. - (Acta demographica ; 12.). - ISBN 80-901674-7-0

Langhamrová, Jitka - Kačerová, Eva
Demografie (materiály ke cvičení) / Jitka Langhamrová, Eva Kačerová. - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2006. - 91 s. - ISBN 80-245-1062-6.

Pavlík, Zdeněk - Rychtaříková, Jitka - Šubrtová, Alena
Základy demografie / Zdeněk Pavlík, Jitka Rychtaříková, Alena Šubrtová. - 1. vyd. - Praha : Academia , 1986. - 732 s. - ISBN 80-200-

Rabušic, Ladislav
Česká společnost stárne / Ladislav Rabušic. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita. Filozofická fakulta ; Brno : Georgetown , 1995. - 192 s. - (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy university v Brně ; 303.)(Rubikon ; 1.). - ISBN 80-210-1155-6 - 80-901604-2-5

Roubíček, Vladimír
Vybrané kapitoly z demografie / Vladimír Roubíček. - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství , [1985]. - 306 s.

Srb, Vladimír - Kučera, Milan - Růžička, Ladislav
Demografie / Vladimír Srb, Milan Kučera, Ladislav Růžička. - 1. vyd. - Praha : Svoboda , 1971. - 611 s.

Vallin, Jacques
Světové obyvatelstvo = [Orig.: La population mondiale] / Jacques Vallin ; z francouzského originálu přeložil Vilém Hübner. - 1. vyd. - Praha : Academia , 1992. - 147 s. - ISBN 80-200-0437-8

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum