demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187796

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Ukazatele nemocnosti

 

Studium nemocnosti, označované jako epidemiologie, sleduje výskyt jednotlivých onemocnění v populaci. Základními ukazateli jsou zde prevalence a incidence.


Prevalence (ukazatel nemocnosti) vyjadřuje počet nemocných osob (buď celkem nebo s určitou nemocí) vztažený k celkovému počtu osob v populaci (středního stavu), nejčastěji na 100 000 osob.

Př. V roce 2003 bylo v ČR evidováno 686 865 léčených diabetiků, počet obyvatel (k 1.7.2003) činil 10 201 651, míra prevalence diabetu v roce 2003 představovala  6732,9 případů na 100 000 osob.


Incidence vyjadřuje počet onemocnění (tj. nově se vyskytnutých případů) v určitém období ke střednímu stavu obyvatelstva, nejčastěji na 100 000 osob.

Př. V roce 2003 bylo v ČR nově hlášeno 1011 případů tuberkulózy dýchacího ústrojí, počet obyvatel (k 1.7.2003) činil 10 201 651, míra incidence tuberkulózy v roce 2003 představovala  9,9 případů na 100 000 osob.


Při studiu nemocnosti se sleduje také průměrné trvání nemoci, dále např. počet pracovně neschopných, jako doplňkového ukazatele lze užít i údaje o počtu hospitalizovaných, ambulantně ošetřených, dispenzarizovaných (dlouhodobě sledovaných pro určité onemocnění). Specifickou doplňkovou informaci podávají také údaje kapacitní, vyjadřující jak lůžkovou, tak personální kapacitu zdravotnických zařízení a zabezpečení lékařské péče.


Spojením ukazatele nemocnosti a úmrtnosti je např. míra fatality (závažnosti onemocnění) vyjadřující počet zemřelých na danou nemoc ke střednímu stavu nemocných s danou nemocí. Ukazatel je někdy označován také jako letalita, k odlišení těchto dvou označení je proto dobré uvádět spíše konkrétní význam ukazatele a specifikovat jmenovatele, tj. osoby, ke kterým je počet zemřelých vztažen.


V současné době se objevuje řada dalších aktivit směřujících ke zhodnocení zdravotního stavu pomocí kombinace ukazatelů úmrtnosti a nemocnosti. Jedná se o konstrukci tzv. zdravé délky života (Healthy Life Years). Ukazatel v podstatě vychází ze střední délky života určené z úmrtnostních tabulek na základě statistiky zemřelých a z údaje o nemocnosti obyvatelstva. Počet let, který zbývá člověku v daném věku na dožití je rozčleněn podle prevalence zdravotních či pohybových omezení v populaci, na léta prožitá ve zdraví a léta s nemocí či s omezením. Tato kombinace ukazatelů vypovídá o kvalitě života v letech, která má daný jedinec na dožití.


 

Výpočet hlavních ukazatelů nemocnosti:

Míra incidence ( míra onemocnění ) ( B / P*100000) :

B Počet onemocnění danou nemocí.
P Střední stav sledované populace .
mi = Výsledná míra incidence ( onemocnění ) vyjádřená na 100000 obyvatel.

Ukazatel prelevance ( ukazatel nemocnosti ) ( Pn / P*100000) :

Pn Střední stav nemocných danou nemocí ve sledované populace .
P Střední stav sledované populace .
un = Výsledný ukazatel prelevance vyjádřený na 100000 obyv.

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum