demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187785

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Historie

Úroveň porodnosti první republiky byla zpočátku ovlivněna poválečnou kompenzační vlnou porodů. Ta však netrvala dlouho a následoval pokles plodnosti, který se zdůvodňuje sociální situací rodin, zvyšující se ekonomickou aktivitou žen a sekularizací.

Vývoj plodnosti po druhé světové válce je velmi nepravidelný. Poválečná kompenzační vlna porodů se během padesátých let stabilizovala a pozdější vzestupy (1963-65, 1973-79) byly ovlivněny státní politikou. Vývoj porodnosti byl především ovlivněn dvěma skutečnostmi: přijetí zákona o umělém přerušení těhotenství (1958) - prudký pokles realizované plodnosti žen a přijetí komplexu pronatalitních opatření (1968-73) - rychlý vzestup a poměrně dlouhé období udržení vysoké úrovně plodnosti. Během osmdesátých let se porodnost stabilizovala.

Graf 1:


Vývoj porodnosti po roce 1989 byl charakterizován především prudkým poklesem počtu narozených dětí, který započal v roce 1992 a zastavil se až po roce 1996. Tento pokles souvisí s výraznými změnami reprodukčního chování české populace, které souvisely se změnami vnějších sociálních a ekonomických podmíněností demografické reprodukce.

1991 - 1996 - každoroční velmi výrazný pokles úrovně plodnosti a úhrnná plodnost klesla z 1,89 v roce 1990 na 1,18 v roce1996. Počet živě narozených kles o více než čtvrtinu z 130,5 tis. v roce 1990 na 90,5 tis. v roce 1996. 1996 - 2004 - stálost základních ukazatelů porodnosti bez výrazných změn.

Tab. 1: Vybrané ukazatele porodnosti, ČR, 1990-2003, ve vybraných letech


Vývoj porodnosti zaznamenaný v České republice v devadesátých letech není něco jedinečného. Podobný vývoj bylo možné pozorovat od poloviny šedesátých let v západní a severní Evropě a s určitým zpožděním v jižní Evropě. Tento vývoj bývá vysvětlován v rámci teorie druhého demografického přechodu. Hlavním projevem těchto změn v životních podmínkách mladých lidí pak bylo odkládání vstupu do manželství a založení rodiny ve vyšším věku. Významným rysem změn reprodukčního chování v evropském kontextu je vedle omezení počtu dětí v rodině spíše odklad jejich narození do vyššího věku žen, proto lze v České republice očekávat období, kdy budou realizována narození dětí, která byla odložena v devadesátých letech a dojde tak k růstu počtu narozených dětí a úrovně plodnosti.
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum