demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187677

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Základní ukazatele


Hrubá míra porodnosti (hmp) - nejjednodušší ukazatel vypočítaný jako počet živě narozených dětí na 1 000 obyvatel k 1.7. v daném roce (tzv. střední stav).

Př. V roce 2003 se v České republice živě narodilo 93 685 dětí, počet obyvatel (k 1.7.2003) činil 10 201 651 osob. Hrubá míra porodnosti v roce 2003 byla 9,2 živě narozených dětí na 1000 obyvatel.

Demografická statistika však především zkoumá plodnost tzn. analyzují se ukazatele, kdy se  narození vztahují k ženám.

Obecná míra plodnosti (f)
- poměr živě narozených dětí na 1 000 žen v reprodukčním věku. Jde tedy o zpřesnění hrubé míry porodnosti.

Míra plodnosti dle věku (fx)
- poměr počtu živě narozených dětí ženám ve věku x (resp. v dané pěti či desetileté věkové skupině) ke střednímu stavu žen ve věku x (věkové skupině). Studuje se změna plodnosti v závislosti na věku matek.

Př.
V roce 2003 se matkám ve věku 28 let narodilo 8 916 dětí, počet žen ve věku 28 let (k 1.7. 2003) činil 91 736, míra plodnosti ve věku 28 let představovala 97,2 dítěte na 1000 žen v dané věkové skupině. V následujícím grafu jsou porovnány míry plodnosti dle věku v roce 1990 a 2003. Je patrný posun realizované plodnosti do vyšších věkových skupin a celkové snížení úrovně plodnosti.

Graf 1: Vývoj měr plodnosti podle věku, srovnání rok 1990 a 2003


Úhrnná plodnost (úp)
- součet měr plodnosti podle věku vyjadřující intenzitu plodnosti dané populace v daném časovém období (obvykle kalendářní rok). Udává počet dětí, které by se narodily jedné ženě během reprodukčního období, kdyby se hodnoty míry plodnosti dle věku neměnily zhruba 35 let. Měří intenzitu plodnosti ve fiktivní generaci, jejíž řád plodnosti je složen z reálných měr plodnosti 35 generací. Číslo 35 představuje počet let reprodukčního období ženy, počítáno s věkovým rozpětím 15 - 49 let. Jde tedy o počet živě narozených dětí připadajících na jednu ženu ve věku 15-49 let. Magickým číslem úp je hodnota 2,1, která zajišťuje udržení početního stavu populace.


Při analýze porodnosti se taktéž sleduje průměrný věk matky při porodu a zvláštní pozornost bývá věnována průměrnému věku matky při prvním porodu.


Výpočet hlavních ukazatelů úmrtnosti:


Hrubá míra porodnosti ( Nv/P*1000) :
Nv  Počet živě narozených dětí za určité období na sledovaném území
P  Zadejte střední stav sledované populace.
hmp =  Výsledná hrubá míra porodnosti vyjádřená na 1000 obyvatel.

Obecná míra plodnosti ( Nv/Pž15-49*1000) :

Nv  Počet živě narozených ve sledované populaci.
Pž15-49  Počet žen v reprodukčním období ve sledované populaci.
f =  Výsledná obecná míra plodnosti vyjádřená na 1000 žen v reprodukčním věku.
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum