demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187680

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky
Druh potratu

V České republice jsou v současnosti statisticky sledovány tyto druhy potratů:

1. samovolný: spontánní vypuzení plodu z dělohy před ukončením 28. týdne těhotenství.

2. miniinterrupce: jedná se o umělé ukončení těhotenství prováděné vakuovou aspirací. Tato metoda je pro ženu šetrnější a lze ji provést v raném stádiu těhotenství, tj. do sedmého týdne u prvorodičky a do osmého týdne u druhorodičky.


3. jiné legální umělé přerušení těhotenství
(UPT): legální ukončení těhotenství jinou metodou než miniinterrupcí do 12. týdne, u zdravotních důvodů do 24. týdne těhotenství.

Po uplynutí 12 týdnů těhotenství lze uměle přerušit těhotenství, jen je-li ohrožen život ženy nebo je prokázáno těžké poškození plodu nebo, že plod je neschopen života. Nepatří sem ukončení mimoděložního těhotenství.

4. ostatní potraty
: tj. potrat, který si žena přivodila sama nebo potrat provedený či iniciovaný nedovoleně jinou osobou - jedná se převážně o tzv. kriminální potraty.

5. umělé ukončení mimoděložního těhotenství
: mimoděložní těhotenství vzniká při uhnízdění oplodněného vajíčka mimo dělohu, většinou ve vejcovodu, popř. též ve vaječníku či dutině břišní. Často je důsledkem předchozích onemocnění, zejména zánětů, které ztěžují průchod oplodněného vajíčka. Příznaky zprvu připomínají normální těhotenství, ale častěji jsou přítomny bolesti břicha. Rostoucí zárodek způsobí zhruba za 6 - 12 týdnů (podle místa patologického uhnízdění) prasknutí vejcovodu s krvácením do břicha a celkovým těžkým stavem. Léčba je chirurgická.

Umělá ukončení mimoděložních těhotenství jsou zvlášť evidována až od roku 1987.

Většina potratů jsou umělá přerušení těhotenství a z nich převažují miniinterrupce (asi tři čtvrtiny všech UPT). V některých evropských zemích se miniinterrupce statisticky nesledují, což snižuje mezinárodní srovnatelnost údajů.

Počty umělých přerušení těhotenství jsou citlivé na změny legislativních opatření a reprodukční klima populace. Tento fakt se odráží v celkových trendech a v historii potratovosti. Početní vývoj ostatních druhů potratu je v čase stabilnější. Na 100 živě narozených dětí připadá přibližně 10 samovolných potratů a 1 mimoděložní těhotenství.  

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum