demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 188226

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky
Příspěvky čtenářů

Myslíte si, že by zde měl být publikován i váš příspěvek? Zajímáte se o demografii či některé související téma a chcete prezentovat své poznatky? Redakční tým uvítá vaše analýzy, komentáře či recenze na demografická a související témata a váš autorský text může být po schválení redakční radou uveřejněn na těchto stránkách.

Následující sekce vás seznámí se základními informacemi o tom, jak a v jaké formě můžete na náš portál přispívat.

Jaké autorské texty přijímáme?
 • Analýzy – zpracování určitého tématu analytickou formou
 • Populační vývoje – analýzy demografické situace a jejího vývoje v určité zemi, publikované v rámci sekce O demografii
 • Komentáře - kratší komentáře k aktuálním demografickým tématům (cca 3 strany)
 • Recenze – recenze na knihu s demografickou či příbuznou tématikou (cca 3-7 stran)

Pokyny pro zpracování vybraných typů příspěvků k publikaci (na další typy textů nejsou kladeny zvláštní požadavky).

Analytický příspěvek na webové stránky
- délka max. 6 – 7 stran (písmo 12, řádkování jednoduché) včetně grafů a tabulek
- struktura :
 • úvod do problému
 • hlavní obsah příspěvku
 • závěr – cca 10 řádkové shrnutí hlavních poznatků
 • poznámky k textu (jsou-li nějaké)
 • seznam literatury, datových zdrojů z nichž autor čerpal
- ideální je zvýraznění důležitých poznatků v textu tučně
- témata mohou být z oblasti: demografie a související oblasti – ekonomie, sociální geografie,        sociální práce, populační politika (poměrně široký záběr, není nutné mít výhradně            demografický text)

Seznam dosud publikovaných analýz je zde

Populační vývoj určité země, regionu
- délka max. 10 stran (písmo 12, řádkování jednoduché) včetně grafů a tabulek
- struktura:
 • Obecné informace, historický kontext
 • Počet obyvatel, jeho vývoj
 • Věková struktura – zpravidla aktuální ve srovnání se stavem cca před 50 lety
 • Příp. další struktury (národnostní, náboženská apod.)
 • Demografické procesy
 • Úmrtnost
 • Porodnost
 • Sňatečnost
 • Rozvodovost
 • Potratovost
 • Migrace
 • Projekce a výhledy d budoucna
 • Závěr
Základní demografické ukazatele (hmú, hmp, úp, e0 apod.) jsou prezentovány nejčastěji formou vývojové řady za cca posledních 50 let (např. po 5letých intervalech apod.)

Seznam dosud publikovaných populačních vývojů je zde


Pro veškeré příspěvky platí:
 • text je nutné dodat v textovém editoru Word,
 • tabulky a grafy v příloze v Excelu,
 • příp. další grafické prvky ve formátu JPG
 • příspěvek musí být ucelený, vhodný k prezentaci na webu
 • úplný text musí obsahovat popisky grafů (včetně zdrojů), případně obrázků, zdroje

K příspěvku by měly být připojeny stručné informace o autorovi (jméno, příjmení, studijní příp. profesní specifikace).

Příspěvky zpracované dle pokynů zasílejte na adresu kasalova@demografie.info
Příspěvek bude předán redaktorovi zodpovědnému za příslušné téma, pokud projde redakční radou, bude prezentován na stránkách se jménem autora, ten bude uveden jako hostující autor.

V každém případě bude autor vyrozuměn o přijetí/nepřijetí příspěvku, případně kontaktován pokud budou nutné úpravy v textu, popřípadě poskytneme zpětnou vazbu k zaslanému.Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum