demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187786

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Vlastními demografickými událostmi jsou narození, úmrtí a potrat, zároveň si ale při studiu reprodukce musíme všímat dalších událostí, které reprodukci ovlivňují - proto jsou demografickými i události jako sňatek, rozvod, ovdovění, nemoc aj.

Tyto události se evidují a studují se jako hromadné jevy, ne jako individuální události v životě jedince. Upraví se do procesů úmrtnosti, porodnostipotratovostisňatečnosti, rozvodovosti a poté se analyzují, hledají se pravidelnosti a důležité charakteristiky jejich vývoje.

Demografie spolupracuje také s geografií obyvatelstva (ta se zabývá migracemi a rozmístěním obyvatelstva), protože populační vývoj je výsledkem přirozené obnovy populace (rozením a vymíráním) a zároveň migrace.

 

Proces znamená, že jedinec prožívá změnu svého stavu, událost pro jedince znamená skutečný přechod z jednoho stavu do druhého, neboli je to uskutečnění procesu.

(např. úmrtnost = proces, při kterém jedinec přechází ze stavu "žijící" do stavu "zemřelý", úmrtí = uskutečnění přechodu ze stavu žijící do stavu zemřelý pro určitého daného jedince)


Každý z demografických procesů se projevuje demografickou událostí:

  • Úmrtnost úmrtím
  • Porodnost narozením
  • Potratovost potratem
  • Sňatečnost uzavřením manželství
  • Rozvodovost rozvodem
  • Migrace (prostorová mobilita) stěhováním

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum