demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187677

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky
Struktura populace podle rodinného stavu je jednou ze základních demografických charakteristik každé populace je její složení podle rodinného stavu. Obyvatelstvo se dle rodinného stavu třídí na svobodné, ženaté a vdanérozvedené a ovdovělé. Toto třídění bývá zpravidla provedeno zvlášť pro muže a ženy.


Graf 1: Věkové složení obyvel ČR podle rodinného stavu, pětiletých věkových skupin a pohlaví, 2000Strukturu populace podle rodinného stavu ovlivňuje sňatečnost, rozvodovost a ve vyšším věku především úmrtnost. Hluboké změny ve vývoji sňatečnosti, rozvodovosti i úmrtnosti v průběhu devadesátých let tuto strukturu poměrně výrazně změnily. V důsledku značného poklesu sňatečnosti přibylo svobodných a rozvedených osob (Graf 2). V roce 2003 bylo v České republice 32,9 % svobodných mužů a 22,1 % svobodných žen, 55,9 % ženatých mužů a 52,2 % vdaných žen, 9,3 % rozvedených mužů a 11,2 % rozvedených žen a 2,9 % vdovců a 14,5 % vdov. Rozdíly mezi pohlavím jsou dány např. nižším průměrným věkem při vstupu do manželství u žen a jejich delší nadějí dožití.


Graf 2: Struktura obyvatelstva staršího 15 let podle rodinného stavu, vybrané roky, v %
 
Mezi lety 2000 a 2003 se zvýšil počet svobodných mužů starších 15 let o 80 tisíc a svobodných žen o 66 tisíc. Osob s rodinným stavem rozvedený/á přibylo ve stejném období celkem 87 tisíc (41 tisíc mužů a 46 tisíc žen). Ještě výrazněji jsou trendy spočívající ve změně poměru svobodných osob a osob žijících v manželství patrné v mladších věkových skupinách. V roce 1991 žilo bylo ve věkové kategorii 20-24 let 4,4 % ženatých mužů a 8,1 % vdaných žen, v roce 2000 žilo v této věkové kategirii v manželství o více než polovinu méně mužů (2 %) a 4,6 % žen.
 

Graf 3:  Procentuální složení obyvatel podle rodinného stavu, věkových skupin a pohlaví, 2003Pokles počtu vdaných žen v reprodukčním období (tj. 15-49 let) má, jelikož se dosud v České republice většina dětí rodí v manželství, vliv na vývoj plodnosti. Podíl žen žijících v manželství ve věku 15-49 let se mezi lety 1991 a 2003 snížil o více než 1/5.

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum