demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187793

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Základní ukazatele


Hrubá míra rozvodovosti (hmro) - nejjednodušší ukazatel rozvodovosti je vypočítán jako počet rozvodů v kalendářním roce na 1000 obyvatel podle stavu 1. 7. daného kalendářního roku. Tento ukazatel je ovlivněn nejen intenzitou rozvodovosti, ale i strukturou obyvatelstva podle rodinného stavu a věku.
Př. v roce 2003 se v České republice rozvedlo 32 824 manželství, počet obyvatel (k 1. 7. 2003 ) byl 10 201 651 osob. Hrubá míra rozvodovosti v roce 2003 byla 3,22 rozvodů na 1000 obyvatel [3,22 = (32 824 /10 201 651)*1000].

 

Míra rozvodovosti manželství (mrm) - počet rozvodů dělíme počtem existujících manželství (v praxi počtem vdaných žen).
Př. v roce 2003 se v České republice rozvedlo 32 824 manželství, počet existujících manželství (počet vdaných žen k 1. 7. 2003 ) byl 2 350 934. Míra rozvodovosti manželství v roce 2003 byla 13,96 rozvodů na 1000 existujících manželství [13,96 = (32 824 /2 350 934 )* 1000]

 

Míra rozvodovosti manželství podle věku - počet rozvodů ve věku x vztažený ke střednímu stavu osob žijících v manželství v příslušném věku (vdaných žen, resp.ženatých mužů).

 

Jako doplňující ukazatel můžeme použít také podíl rozvedených osob ze všech žijících v jednotlivých věkových skupinách.

 

Úhrnná rozvodovost je nejčastěji využívaným ukazatelem pro mezinárodní srovnání (mimo jiné je publikována ve statistikách Rady Evropy). Vyjadřuje úroveň rozvodovosti manželství, neboli jaký podíl původně uzavřených manželství se rozvede. Vztahuj tedy rozvody ke sňatkům, ze kterých vycházejí. Počítá se jako součet tzv. redukovaných měr rozvodovosti podle doby uplynulé od sňatku, které vztahují rozvody v určitém roce tříděné podle délky trvání manželství k výchozím sňatkovým kohortám (to znamená že například v roce 2003 rozvody po dvou letech manželství vztahuji k polovině sňatků uzavřeným v roce 2000 a 2001 atd.).

Př. hodnota úhrnné rozvodovosti v České republice v roce 2003 byla 0,48 - to znamená, že z původně uzavřených manželství se jich 48 % rozvedlo.


Výpočet některých ukazatelů rozvodovosti:

Hrubá míra rozvodovosti ( R / P*1000):
R Zadejte celkový počet rozvodů za určité období na sledovaném území.
P Střední stav sledované populace.
hmro = Výsledná hrubá míra rozvodovosti vyjádřená na 1000 obyvatel.

Míra rozvodovosti manželství ( R / Pž,vd*1000):

R Zadejte celkový počet rozvodů za určité období na sledovaném území.
Pž,vd Počet vdaných žen ( počet existujících manželství ).
mrm = Výsledná míra rozvodovosti manželství vyjádřená na 1000 obyvatel.
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum