demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187785

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Historie úmrtnosti

Vývoj úmrtnosti lze rozdělit do 5 fází:

1. Nejstarší období vysoké úmrtnosti
Úmrtnost je značná, závislá především na vnějších podmínkách (klima, neúroda apod.). Vývoj počtu obyvatel je ovlivněn 3 hlavními faktory: válka, hladomor, epidemie - největší morová epidemie v Evropě byla v roce 1347, Českou republiku nejvíce postihl mor v roce 1380. Vysoká je hlavně kojenecká úmrtnost a úmrtnost dětí do 5 let (5. narozenin se dožilo zhruba 50 % narozených). Hrubá míra úmrtnosti činila 35-40 , střední délka života 25-30 let.

2. Období snižování úmrtnosti
Úmrtnost klesá, mizí morové epidemie, objevují se nové příčiny smrti, již však nejsou patrné tak velké výkyvy v úrovni ukazatelů. Zejména po roce 1750 došlo v Evropě ke zlomu - s hospodářskými a sociálními změnami během globální revoluce moderní doby se v průběhu demografické revoluce mění i úmrtnost a začíná období uvědomělého ovlivňování demografických procesů. Vedle toho dochází k pokrokům v oblasti lékařství (očkování apod.).

Na přelomu století v ČR hrubá míra úmrtnosti činila zhruba 22 , střední délka života se pohybovala od 40 do 45 let. Kojenecká úmrtnost se, i přes určitý pokles, držela stále na relativně vysoké hladině - v roce 1900 z 100 novorozenců umíralo do jednoho roku věku zhruba 220. V další dekádě úmrtnost klesala.

3. Období světových válek
Za 1.WW a krátce po ní se úmrtnost dočasně mírně zvýšila především v důsledků infekcí, špatné výživy apod. Od roku 1923 však obecně docházelo ke zlepšení úmrtnostních poměrů, rostla střední délka života, měnila se struktura příčin smrti. Do roku 1930 klesla hrubá míra úmrtnosti na 13, kojenecká pod 100, střední délka života 59/64 let. Další pokles ukazatelů úmrtnosti narušila 2.WW. V jejím průběhu až do roku 1947 opět úmrtnost rostla, od roku 1947 zaznamenáváme víceméně trvalý pokles.

4. Období po druhé světové válce - přechod k civilizačním chorobám
V poválečném období se úmrtnost vyspělých zemí snižuje, dochází k rozvoji antibiotik, střední délka života se prodlužuje na 65 let, hrubá míra úmrtnosti se pohybuje okolo 15.

Poválečný vývoj lze rozdělit do několika etap:
  • V letech 1950-1960 je vývoj úmrtnosti velice příznivý, Česká republika zaznamenává jeden z nejrychlejších poklesů úmrtnosti v Evropě a může se srovnávat s vyspělými západoevropskými společnostmi. Výrazný byl pokles kojenecké úmrtnosti, jejíž hodnota klesla z původních hodnot okolo 90  na 23  v roce 1961. Střední délka života činila na konci tohoto období 67,5 let u mužů a 73,4 let u žen.
  • V následujícím období však dochází k dalšímu epidemiologickému přechodu, kdy infekční onemocnění jsou nahrazena degenerativními a civilizačními chorobami (novotvary, nemoci oběhové soustavy), úmrtnost mírně stagnuje.
  • Také v ČR docházelo po roce 1961 k zastavení poklesu úmrtnosti, a to zejména v souvislosti s vyčerpáním rezerv, zastavením technického rozvoje a především v důsledku špatného životního prostředí, nezdravého životního stylu apod. V roce 1969 činila střední délka života u mužů jen 66 let, u žen 73 let. V dalších letech se zvyšovala jen velice pozvolna, původní hodnoty z roku 1960 dosáhl ukazatel u mužů znovu až v roce 1990, u žen činila střední délka života v tomto roce 76,1 let. Kojenecká úmrtnost se do roku 1990 snížila na 10.

5. Vývoj úmrtnosti po roce 1989
Zatímco v kapitalistických zemích od 70. let dochází ke zlepšování úmrtnosti, především vlivem uvědomělého přístupu ke zdraví a důrazem na zdravější životní styl klesá úmrtnost na kardiovaskulární nemoci, v socialistickém bloku stagnace pokračuje i v 70. a 80. letech. K poklesu úmrtnosti dochází až po pádu komunismu. Úmrtnost v ČR po roce 1989 klesá, střední délka života se zvýšila na současných 72 a 79, kojenecká úmrtnost se snížila na 4. V posledních 3 letech dochází nejen k nárůstu počtu zemřelých, což je logickým důsledkem stárnutí obyvatelstva, ale také ke zpomalení poklesu standardizovaných ukazatelů úmrtnosti.

I přes velice rychlý pokles úmrtnosti v průběhu 90. let však bývalé komunistické země v současné době stále ještě výrazně zaostávají za ostatní Evropou a střední délka života je zde o 4-5 let nižší.

Tabulka 1: Vybrané ukazatele úmrtnosti ve světě za rok 2004

World Population Data Sheet 2004, Population Reference Bureau 2004

 

Graf 1: Vývoj ukazatelů úmrtnosti v ČR.


Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum