demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187784

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Příčiny úmrtí


Příčiny smrti jsou obecně definovány jako "všechny choroby, chorobné stavy nebo úrazy, které buď vedly k smrti nebo k ní přispěly, a okolnosti nehody nebo násilí, které takové úrazy přivodily". Zaznamenávání údajů o příčinách smrti je umožněno na formuláři List o prohlídce mrtvého, který je vyplňován příslušným lékařem o každé zemřelé osobě, a to zejména v jeho diagnostické části určené k tomuto účelu.


List o prohlídce mrtvého umožňuje záznam  příčin smrti určených jak lékařem, který zemřelého ohledal, tak lékařem, který provedl pitvu, byla-li nařízena. V každé části lze zaznamenat 3 hlavní a 2 vedlejší příčiny, které ke smrti vedly přímo nebo ji spolupodmiňovaly. Je-li zaznamenána více než jedna příčina smrti, je nutno provést výběr základní příčiny (nemoc či úraz, který započal řetěz chorobných stavů vedoucích ke smrti) určené ke statistické evidenci, a to podle přesných pravidel.


Příčiny smrti (ale i nemoci obecně) jsou klasifikovány a kódovány podle "Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů" (zkráceně MKN) vydané Světovou zdravotnickou organizací (WHO). První pokus o takovou klasifikaci (neboli systematické uspořádání nemocí) učinil v roce 1893 Jacques Bertillon. Klasifikace je přibližně v desetiletých intervalech inovována, v současné době je v ČR v platnosti její 10. revize z roku 1994.


Podle této klasifikace se všechny příčiny smrti člení do několika hlavních skupin (v závorce uvedeno rozmezí třímístných alfanumerických kódů přiřazených diagnózám v dané skupině):

I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00-B99)
II. Novotvary (C00-D48)
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a n které poruchy týkající se mechanismu imunity (D50-D89)
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00-E90)
V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00-F99)
VI. Nemoci nervové soustavy (G00-G99)
VII. Nemoci oka a očních adnex (H00-H59)
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95)
IX. Nemoci oběhové soustavy (I00-I99)
X. Nemoci dýchací soustavy (J00-J99)
XI. Nemoci trávicí soustavy (K00-K93)
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00-L99)
XIII Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00-M99)
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00-N99)
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00-O99)
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00-P96)
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99)
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00-R99)
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00-T98)
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01-Y98)
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00-Z99)


Počty zemřelých podle podrobného seznamu příčin smrti (až čtyřmístné kódy) jsou ročně publikovány Českým statistickým úřadem. V mezinárodním srovnání je však přesnost statistik o příčinách smrti velice variabilní a závisí jak na přesnosti vyplnění diagnóz do formuláře, tak na jejich okódování a vybrání základní příčiny určené pro tabelaci.

 

Nejběžnějším ukazatelem používaným ke zhodnocení úmrtnosti podle příčin je :

Míra úmrtnosti na danou příčinu vyjadřuje počet zemřelých na danou nemoc vztažený ke střednímu stavu obyvatelstva (v přepočtu na 100 000 osob). Tento ukazatel však má shodné vlastnosti jako ukazatel hrubé míry úmrtnosti, proto se i zde používá často metody standardizace ke stanovení srovnávacího ukazatele úmrtnosti na danou příčinu.

Př. V roce 2003 zemřelo v ČR na nemoci oběhové soustavy (skupina IX, dg.I00-I99) 26 110 mužů, počet mužů v populaci (k 1.7.2003) činil  4 968 189. Míra úmrtnosti  na nemoci oběhové soustavy představovala 525,5 zemřelých na 100 000 mužů, standardizovaná úmrtnost (standardizováno na Evropskou populaci) byla 568,5 zemřelých na 100 000 mužů.


Úmrtnost na danou příčinu (Dn / P*100 000) :
Dn Počet zemřelých na určitou příčinu
P Střední stav sledované populace.
ms = Výsledná úmrtnost na danou př. vyjádřená na 100000 mužů.

Míra fatality (letality) viz ( Dn / Pn*1000):

Dn Počet zemřelých na určitou příčinu
Pn Střední stav nemocných danou nemocí ve sledované populace.
ml = Výsledná míra fatality vyjádřená na 1000 obyvatel.
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum