demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187796

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Romové zaujímají v české demografii specifické postavení.  Ze statistického hlediska představují relativně homogenní populaci, odlišující se od populace většinové. Od roku 1989, kdy přestali být státem centrálně evidováni a ve sčítáních lidu v roce 1991 a 2001 si každý občan mohl zvolit národnost dle vlastního uvážení, neexistují údaje ani o početním stavu romské populace, natož data o přirozené měně, tolik důležitá k bližšímu poznání vývoje populace. 

V následujících kapitolách se, z výše uvedených důvodů, vyskytují spíše starší data. Jestliže na konci 80. let žilo podle evidence NV kolem 147 tisíc Romů, v SLDB 1991 se k romské národnosti přihlásilo 32 tisíc a v SLDB 2001 dokonce jen 11 tisíc osob. Podrobnější analýzou dat ze sčítání 1991 a 2001, kdy započítíváme i rodný jazyk, popřípadě druhý jazyk v pořadí, dojdeme k o něco vyšším údajům (2001 dokonce 70 tisíc), přesto je pravděpodobně skutečný stav několikanásobně vyšší.

Problematiku počtu Romů lze shrnout do následujících čtyř bodů:
  • Srovnání dat - nejlepší srovnání vývoje romské populace nám poskytují  údaje ze SLDB 1970 a 1980. Tato sčítání byla provedena podle stejné metodiky, na stejném území. Největším úskalím je migrace v rámci federace, tedy ze Slovenska do Čech.
  • Specifika SLDB 1991 - přestože se k romské národnosti přihlásilo pouhých 32 tisíc osob, při srovnání s údaji z evidence NV zjistíme velice podobné regionální rozložení romské populace.
  • Početní odhady - některé organizace (občanská sdružení zabývající se romskou tématikou, atd...) často uvádějí nereálně vysoké počty Romů (350 tis.)  z důvodu upozornění na sebe či umělého zvyšování závažnosti dané (vlastní)  problematiky. Demografické odhady (např. prognóza vypracovaná RNDr Květou Kalibovou z PřFUK) se přitom pohybují k roku 2005 pod hladinou 250 tisíc Romů.
  • Migrace - pokud by neexistovala migrace ze Slovenska do Česka a z Česka na Západ, bylo by snad možné analýzou existujících dat  dosáhnout, realitě odpovídajícího, kvalifikovaného odhadu, avšak právě migrace tyto analýzy velice ztěžuje.Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum